Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
VILLAR I CARMONA, Francesc de Paula 1860-Ginebra, 1926 Títol d'arquitecte: 30/3/1886
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Edificis comercials
Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals
Edificis per al servei sanitari i benèfic Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Restauració de monuments i edificis Singular  
 
     
 

Restauració del Monestir de benedictins de Sant Cugat del Vallès, diòcesi de Barcelona

Pl. Octaviano. Sant Cugat del Vallès. ( Vallès Occidental )

Documentació:
C 248 : Plànol de l´exmonestir benedictí i dels terrenys annexes contigus. 31-7-1884. Original i còpia. Correspondència
H 102F / 3 / 1752 : Full primer. Planta E 1: 250. Tinta sobre paper tela
H 102F / 3 / 1753 : Full segon. Alçat E 1: 100. Tinta negra i vermella sobre paper tela
H 101A / 15 / 1748 : Alçats frontal i lateral. Llapis i tinta sobre paper dibuix telat
H 101D / 26 / 1738 : Alçat de la façana principal E 1: 100. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 102F / 3 / 1754 : Full tercer. Façana lateral. Alçat E 1: 100. Tinta negra i vermella sobre paper tela
H 101D / 26 / 1740 : Façana lateral (hort). Alçat E 1: 100. Tinta negra i vermella sobre paper dibuix
H 102F / 3 / 1755 : Full quart. Façana posterior. Alçat E 1: 100. Tinta negra i vermella sobre paper tela
H 101D / 26 / 1739 : Façana posterior. Alçat E 1: 100. Tinta sobre paper dibuix
H 102F / 3 / 1737 : Façana posterior. Tinta i aquarel.la sobre paper dibuix
H 102F / 3 / 1756 : Full cinquè. Secció longitudinal E 1: 100. Tinta negra i vermella sobre paper tela
h 101D / 26 / 1742 : Secció longitudinal E 1: 100. Tinta sobre paper dibuix
H 101D / 26 / 1757 : Full sisè. Secció transversal. Tinta negra i vermella sobre paper tela
H 101B / 20 / 1743 : Secció transversal E 1: 100. Tinta sobre paper dibuix
H 102F / 3 / 1744 : Secció transversal creuer E 1: 100. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 102F / 3 / 1758 : Full setè. Secció longitudinal pel claustre E 1: 100. Tinta de colors sobre paper tela
H 101D / 26 / 1746 : Cimbori, vista interior. Secció E 1: 20. Tinta sobre paper dibuix
H 102F / 3 / 1745 : Cimbori, vista exterior. Planta i alçats E 1: 20. Tinta sobre paper dibuix
H 102F / 3 / 1759 : Full vuitè. Detall de la part exterior del cimbori. Planta i alçat E 1: 20. Tinta sobre paper tela
H 102F / 3 / 1760 : Full novè. Detall de la part interior del cimbori. Secció E 1: 20. Tinta sobre paper tela
H 101D / 26 / 1741 : Planta de l´església E 1: 100. Tinta sobre paper dibuix
H 101D / 26 / 1750 : Detall del claustre romànic. Secció i alçat E 1: 20. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 102D / 26 / 1761 : Full desè. Detall del claustre romànic. Alçat i secció E 1: 20. Tinta sobre paper tela
H 102F / 3 / 1762 : Full onzè. Detall del rosetó central. Alçat i secció E 1: 20. Tinta sobre paper tela
H 101D / 26 / 1763 : Full dotzè. Detall dels rosetons de la nau central. Alçat i secció E 1: 10. Tinta sobre paper tela
H 101D / 26 / 1747 : Detall dels rosetons de la nau central, capitell de les pilastres E 1: 10. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101A / 15 / 1749 : Croquis de la porta d´entrada. Llapis sobre cartolina


Monestir de Montserrat. Restauració de la façana

Montserrat. ( Bages Anoia Baix Llobregat )

Documentació:
H 101A / 12 / 412 : Planta E 1: 250. Tinta i llapis sobre paper vegetal. 1906
H 101C / 19 / 343 : Alçat. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101C / 19 / 345 : Alçat E 1: 100. Llapis sobre paper dibuix. 1906
H 101C / 19 / 344 : Detall tribuna. Alçat E 1: 20. Tinta sobre paper dibuix


Església parroquial de Nostra Senyora de Betlem

Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 101C / 23 / 515 : Planta general de l´església i de la casa rectoral. Planta baixa. tinta sobre paper
H 101B / 17 / 521 : Alçat i secció sobreposades. Llapis sobre paper dibuix
H 102F / 3 / 518 : Façana. Planta E 1: 25. Tinta sobre paper tela
H 101B / 17 / 517 : Façana principal E 1: 100. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101B / 17 / 516 : Façana lateral E 1: 100. Tinta sobre paper dibuix
H 101B / 17 / 519 : Portal. Planta, secció i alçats E 1: 25. Tinta sobre paper tela
H 101B / 17 / 520 : Portal. Planta, secció, alçat i esbòs. Llapis i lavat sobre paper dibuix


Reconstrucció de l´església de Sant Fèlix (Sant Feliu)

Pl. Sant Roc. Sabadell. ( Vallès Occidental )

Documentació:
H 102F / 3 / 549 : Planta. Tinta sobre paper dibuix
H 101B / 18 / 550 : Secció transversal. Llapis sobre paper dibuix
H 101C / 24 / 551 : Secció transversal longitudinal. Llapis sobre paper dibuix
H 101B / 18 / 552 : Façana principal. Llapis sobre paper dibuix
H 101C / 24 / 553 : Façana posterior. Llapis sobre paper dibuix
H 102F / 3 / 554 : Façana lateral. Llapis sobre paper dibuix
H 101B / 18 / 555 : Esbòs façana. Llapis sobre paper dibuix

Observacions:
L´antiga església gòtica fou destruïda l´any 1909


Basílica de Montserrat. Altar major

Montserrat. ( Bages Anoia Baix Llobregat )

Documentació:
H 101C / 20 / 395 : Plantes i alçats. Tinta sobre paper dibuix
H 101B / 14 / 392 : Esbós alçat. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101B / 14 / 393 : Alçats E 1: 25. Tinta i llapis sobre paper tela
H 101B / 15 / 394 : Alçats. Tinta sobre paper tela


Basílica de Montserrat. Actuacions diverses

Montserrat. ( Bages Anoia Baix Llobregat )

Documentació:
H 102F / 1 / 328 : Planta del segon cos. Apòstols. Planta façana, part central. Tinta i llapis sobre paper. 3-12-1899
H 101B / 15 / 397 : Projecte de barana per la restauració del campanar del Monestir de Montserrat. Planta, alçat i secció E 1: 25. Tinta i llapis sobre paper dibuix. 1-2-1887
H 101C / 20 / 384 : Fris de la Verge. Plantes, alçat i escales d´accés E 1: 10. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101B / 14 / 383 : Basament de la Verge i altar. Alçats E 1: 10. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101A / 11 / 396 : Frisos nau església Montserrat. Planta i alçat E 1: 25. Llapis sobre paper dibuix. 15-4-1893
H 101C / 20 / 369 : Portes de la Sagristia. Planta i alçat E 1: 10. Tinta i llapis sobre paper dibuix. 10-7-1886
H 101B / 14 / 381 : Baldaquí. Alçat E 1: 25. Tinta sobre paper dibuix. 1-5-1893


Monestir de Montserrat. Claustre

Montserrat. ( Bages Anoia Baix Llobregat )

Documentació:
HABITACIONS DEL CLAUSTRE
H 101B / 13 / 350 : Planta baixa. Tinta sobre paper dibuix
H 101B / 13 / 351 : Planta pis. Tinta sobre paper dibuix
H 101B / 20 / 601 : Planta pis. Llapis sobre paper dibuix
H 101A / 11 / 348 : Croquis ampliació planta. Tinta i llapis sobre paper vegetal
H 101B / 20 / 602 : Façana i esbós a mà alçada. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101B / 14 / 353 : Façana. Tinta sobre paper dibuix
NOVES ESTANCES DEL CLAUSTRE
H 101A / 11 / 346 : Alçat E 1: 250. Tinta i aquarel.la sobre paper dibuix. 15-11-1887
H 101B / 13 / 349 : Planta pisos. Primera modificació planta pis E 1: 100. Tinta sobre paper tela. 22-5-1889
H 101B / 14 / 352 : Projecte de restauració de la façana de les estances del claustre. Façana E 1: 100. Tinta sobre paper tela. 20-3-1888


Monestir de Montserrat. Actuacions diverses

Montserrat. ( Bages Anoia Baix Llobregat )

Documentació:
PLÀNOLS GENERALS
H 101E / 1 / 320 : Monestir de Montserrat. Plànol de situació. Tinta i llapis sobre paper dibuix
CAPELLA PANTEÓ
H 101A / 12 / 401 : Croquis capella panteó. Planta E 1: 50. Tinta i llapis sobre paper dibuix. 30-9-1886
H 101A / 12 / 403 : Croquis capella panteó. Alçat exterior. Llapis i aquarel·la sobre paper dibuix. 30-9-1886
H 101A / 12 / 402 : Croquis capella panteó. Secció E 1: 50. Llapis i aquarel.la sobre paper dibuix. 30-9-1886
CAPELLA PELS SENYORS MARQUESOS DE TAMARIT
H 102F / 1 / 404 : Secció longitudinal E 1: 25. Tinta i llapis sobre paper dibuix. 1-9-1889
H 101C / 19 / 193 : Alçat de l´absis. Tinta sobre paper dibuix
ENTRADA
H 101C / 21 / 405 : Projecte d´entrada al recinte del Monestir de Montserrat. Planta i alçat E 1: 100. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101A / 11 / 342 : Porta d´entrada. Alçat i planta. Tinta i llapis sobre paper dibuix
101B / 13 / 191 : Projecte d´arc d´entrada. Alçat E 1: 50. Darrera, planta. Llapis sobre paper dibuix
ERMITA I MIRADOR DE SANT GERÒNIM. 1887
H 101B / 15 / 407 : Planta, semiplanta baixa i semiplanta coberta E 1: 75. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101B / 15 / 408 : Secció E 1: 75. Tinta sobre paper dibuix
H 101B / 15 / 406 : Façana E 1: 75. Tinta sobre paper dibuix
ALTRES
H 101C / 19 / 192 : Projecte de quiosc "Agua y anis". Planta i alçat. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101B / 20 / 604 : Reixa. Alçat. Tinta, aquarel.la i llapis sobre paper dibuix


Diverses actuacions a l´església de Santa Anna

Pl. de Santa Anna. Barcelona. ( Barcelonès )

1884 - 1890

Documentació:
C 248 : 9 plànols
CAPELLA DEL PERDÓ. 1884-1885
H 102F / 3 / 2363 : Marcs per les sacres de l´altar de la capella. Alçats. Llapis sobre paper
H 101D / 26 / 2364 : Candeler i creu per la capella. Alçats, escala natural. Llapis sobre paper
H 101A / 45 / 4000 : Cúpula-llanterna en la capella. Esbós. Llapis i aquarel.la sobre paper dibuix
H 101A / 45 / 4001 : Cúpula-llanterna en la capella. Planta i alçat. Tinta i llapis sobre paper dibuix
ALTAR DE SANT JOSEP. 1890
H 101C / 24 / 523 : Detall planta. Llapis i aquarel.la sobre paper
H 102F / 3 / 524 : Detall alçat. Llapis i aquarel.la sobre paper
H 102F / 3 / 525 : Detall alçat lateral. Llapis i aquarel.la sobre paper
H 101B / 17 / 522 : Alçat i secció E 1: 20. Tinta sobre paper dibuix
H 102F / 3 / 526 : Detalls. llapis i aquerel.la sobre paper
ALTRES
H 102F / 3 / 2362 : Plànol emplaçament E 1: 500 i E 1: 1000. Tinta sobre paper dibuix
H 101B / 20 / 2365 : Croquis de la porta del claustre. Alçat, planta i detalls e 1: 10. Llapis sobre paper dibuix. 30-12-1886
H 101A / 15 / 2366 : Detall de cartel.les metàl.liques làmpares de Santa Anna. Alçat escala natural. Llapis sobre paper
H 102F / 3 / 2367 : Llum. Alçat i detalls. Llapis i aquarel.la sobre paper


Parròquia de Santa Anna

Pça. de Santa Anna. Barcelona. ( Barcelonès )

1884

Documentació:
H 103A / 1 / : Plànol d´emplaçament de la nova Parròquia de Santa Anna


Basílica de Montserrat. Cambril i avantcambril

Montserrat. ( Bages Anoia Baix Llobregat )

1885 - 1888

Documentació:
CAMBRIL I AVANTCAMBRIL
H 101C / 24 / 558 : Planta. Llapis sobre paper dibuix
H 101A / 11 / 373 : Alçat. Llapis sobre paper dibuix
CAMBRIL
H 101C / 20 / 379 : Aguiles de les columnes. Detall frontal. Llapis i lavat sobre paper. 30-8-1888
H 101C / 20 / 380 . Aguiles de les columnes. Detall lateral. Llapis i lavat sobre paper. 30-8-1888
H 101C / 20 / 378 : Aguiles centrals. Detall frontal. Llapis i lavat sobre paper. 30-8-1888
H 101C / 20 / 377 : Aguiles centrals. Detall lateral. Llapis i lavat sobre paper. 30-8-1888
H 101C / 20 / 376 : Capitells. Boca cambril. Alçat. Detall. Llapis sobre paper. 8-6-1886
H 101C / 20 / 382 : Barana de les escales del cambril. Croquis. Esbossos. Tinta i llapis sobre paper dibuix. 22-6-1886
H 101B / 14 / 368 : Detall de construcció per l´obertura de dues portes pal cambril de Nª Sra. de Montserrat. Planta i alçat E 1: 25. Tinta sobre paper vegetal. 12-8-1885
H 101B / 14 / 372 : Projecte d´acabament de la boca del cambril de Nª Sra. de Montserrat. Alçat E 1: 25. Tinta sobre paper tela. 27-2-1888
H 101C / 20 / 371 : Modificació del anticambrí. Projecte croquis del sostre de la nova sacristia. Alçat i planta. Tinta i llapissobre paper


Basílica de Montserrat. Púlpits

Montserrat. ( Bages Anoia Baix Llobregat )

1889 - 1893

Documentació:
H 102F / 1 / 386 : Detall. Llapis i lavat sobre paper. 1890
H 102F / 1 / 387 : Detall en alçat i planta de la cúpula. Llapis i lavat sobre paper. 1889
H 102F / 1 / 390 : Detall pinacle. Planta i alçat escala natural. 1893
H 102F / 1 / 391 : Dosserets dels púlpits. Detall planta escala natural. Llapis i aquarel.la sobre paper. 1893
H 102F / 1 / 389 : Dosserets dels púlpits. Detall. Llapis i lavat sobre paper. 1893
H 102F / 1 / 385 : Dosserets dels púlpits. Detall. Llapis i lavat sobre paper. 1893
H 102F / 1 / 388 : Portes dels púlpits. Esbós i detall. Escala natural. Llapis i lavat sobre paper. 1890


Restauració de l´Església de Sant Pau del Camp

C. de Sant Pau, 101. Barcelona. ( Barcelonès )

1896 - 1908

Documentació:
PLÀNOLS GENERALS
H 101C / 22 / 431 : Estudi de rasants E 1: 200 (verticals) E 1: 2000 (horitzantals). Tinta sobre paper dibuix
H 101C / 22 / 434 : Plànol de l´església parroquial, terreny i construccions contigües que reflexen allò que fou el Monestir del mateix nom. E 1. 250. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101C / 22 / 435 : Església planta i esbòs altar E 1: 50. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 102F / 2 / 413 : Planta general, abans de la restauració, E 1: 100. Llapis i tinta sobre paper dibuix
H 101C / 22 / 439 : Plànol alçat i tall del monestir. Estat primitiu. Tinta i llapis sobre paper vegetal
H 101B / 16 / 421 : Alçat del mur que correpon a l´Església i l´antiga sala capitular. Croquis de la sala capitular (Capella Santíssim Sagramanent E 1: 50)
H 101C / 21 / 425 : Façana. Llapis sobre paper dibuix
H 101C / 22 / 445 : Façana principal, abans de la restuaració. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101C / 22 / 437 : Façanes posterior i absis. Estat primitiu. Tinta i llapis sobre paper vegetal
H 101C / 21 / 429 : Façana posterior i estudi croquis d´entrada al Monestir. Llapis sobre paper dibuix
H 101C / 22 / 438 : Planòl alçat façana lateral. estat primitiu. Tinta i llapis sobre paper vegetal
H 101C / 22 / 436 : Tall i interior amb façana. Estat primitiu. Tinta i llapis sobre paper vegetal
H 101A / 12 / 430 : Mur de tancament i entrada. Alçat E 1: 50. Llapis sobre paper dibuix
H 101C / 21 / 428 : Secció projecte. Llapis sobre paper dibuix
H 101C / 21 / 427 : Secció projecte. Llapis sobre paper dibuix
H 101C / 21 / 420 : Secció projecte . Llapis sobre paper dibuix
H 101C / 22 / 449 : Secció transversal. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101B / 16 / 446 : Secció transversal i croquis del presbiteri i altar (sòcol). Llapis sobre paper dibuix
H 101C / 22 / 432 : Secció transversal i croquis del cor E 1: 50. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101C / 22 / 433 : Secció longitudinal, abans de la restauració, E 1: 50. Llapis i tinta sobre paper dibuix
H 101C / 22 / 441 : Secció longitudinal de l´església (restauració). Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101A / 12 / 418 : Croquis entrada al Monestir. Esbós. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101A / 12 / 450 : Finestres de les casetes C. Magdalenas i C. Avellana. Alçats. Llapis sobre paper dibuix
CLAUSTRE I COR
H 101B / 16 / 419 : Clautres. Alçat arcades E 1: 25. Llapis sorbre paper dibuix
H 101A / 13 / 451 : Croquis detall claustre. Llapis sobre paper imprès
H 101B / 16 / 444 : Projecte de sostre pel cor de l´església. Artesonat. Tinta i llapis sobre paper dibuix
SALA CAPITULAR
H 101C / 21 / 422 : Plànol de la sala capitular, abans de la restauració, ocupada per l´escala del Monestir. Plantes baixa i alta, i secció E 1: 50. Llapis sobre paper dibuix
H 102F / 2 / 440 : Planta dels pilars de la sala Capitular. Llapis sobre paper
H 102F / 2 / 440 : Planta dels pilars de la sala Capitular. Llapis sobre paper
ALTAR MAJOR
H 101B / 16 / 448 : Projecte d´altar major. Metall i pedra. Alçat lateral E 1: 20. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 102F / 2 / 447 : Projecte d´altar major. Metall, pedra i màrmol. Planta i alçat forntal E 1: 20. Tinta sobre paper dibuix
TORRE
H 101A / 12 / 426 : Projecte de torre escala. Plantes i alçat. Llapis sobre paper
REIXATS I BARANES
H 101B / 16 / 442 : Projecte de barana i estructura del cor. Secció i alçat E 1: 20. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101B / 16 / 443 : Projecte de barana del presbiteri. pedra. Planta i alçat E 1: 20. Llapis sobre paper dibuix
H 101B / 16 / 423 : Projecte de reixat de comunicació de l´església amb la sala capitular. Alçat. Tinta sobre paper vegetal
H 101A / 12 / 414 : Projecte de reixat de la sala capitular. Alçat. Tinta sobre paper vegetal
H 101C / 21 / 415 : Estudi de detall per les reixes. Dibuix. Llapis sobre paper
H 101A / 12 / 417 : Projecte de reixes de les finestres de la sala Capitular. Alçat. Tinta sobre paper vegetal
H 101B / 15 / 416 : Projecte de púlpits. planta i alçat E 1: 20. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101C / 21 / 424 : Columna. Planta. Darrera, dibuix d´un noi dibuixant. Llapis sobre paper
C 248 : 15 plànols, Correspondència i Documentació diversa


Basílica de Montserrat. Façana

Montserrat. ( Bages Anoia Baix Llobregat )

1899

Documentació:
H 101A / 11 / 321 : Croquis acotat de la façana (estat primitiu). Llapis sobre paper barba
H 102E / 1 / 329 : Façana. Planta. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 102F / 1 / 326 : Planta façana. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101B / 13 / 325 : Planta façana. Detall. Tinta sobre paper vegetal
H 102F / 1 / 327 . Façana. Superposició plantes. Tinta i llapis sobre paper
H 101B / 13 / 322 : Alçat façana E 1: 100. Tinta i llapis sobre paper dibuix. 25-3-1899
H 101B / 13 / 323 : Esbós de la façana. Llapis sobre paper dibuix
H 102F / 1 / 331 : Part central de la façana. Planta, seccions i alçat. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101C / 19 / 332 : Part central de la façana. Detall planta i alçat E 1: 5. Tinta i llapis sobre paper
H 101C / 19 / 333 : Part central de la façana. Detall planta i alçat E 1: 5. Tinta i llapis sobre paper
H 101B / 13 / 334 : Part central de la façana. Detall secció. Tinta i llapis sobre paper
H 102F / 1 / 330 : Part baixa de la façana. Planta , seccions i alçat. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 102F / 1 / 335 : Rosetó façana. Planta, secció i alçat. Tinta sobre paper dibuix
H 102F / 1 / 336 : Rellotge façana. Planta i alçat. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 102F / 1 / 337 : Detalls façana. Planta. Alçat columna. Tinta i llapis sobre paper. 12-9-1899
H 102F / 1 / 338 : Façana. Detalls entrada. Superposició de planta i alçat. Tinta i llapis sobre paper
H 102F / 1 / 340 : Façana. Detall part central. Llapis i lavat sobre paper
H 102F / 1 / 339 : Façana. Detall part baixa. Llapis i lavat sobre paper