Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
VILLAR I LOZANO, Francesc de Paula 1828-1903 Títol d'arquitecte: 1852
Arquitectura religiosa Edificis industrials Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis públics Habitatges unifamiliars Planejament urbà
Restauració de monuments i edificis Singular  
 
     
 

Actuacions a l'església de Santa Anna

Pl. de Santa Anna. Barcelona. ( Barcelonès )

1856 - 1900

Documentació:
H101E/3/275: Plànol de situació amb l'emplaçament de la nova església. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H101B/11/276: Perfil entre els carrers Santa Anna i Fontanella. Llapis sobre paper dibuix
H101E/3/277: Planta. Tinta i aquarel·la sobre paper barba
H101B/11/278: Claustre. Planta. Tinta sobre paper dibuix
H101B/11/279: Claustre. Secció. Tinta sobre paper dibuix
H101C/17/280: Claustre. Secció, planta i detall. Tinta sobre paper dibuix
H101C/17/281: Claustre. Secció i detalls dels capitells. Tinta sobre paper dibuix
H101C/17/282: Claustre. Plantes i alçats dels capitells. Tinta sobre paper dibuix
H101B/11/283: Claustre. Detall de la base de la columna de la galeria baixa. Lavat sobre paper dibuix. 1/1870
H101E/3/284: Aixecament de planta, seccions i façanes. Tinta sobre paper dibuix
H101B/11/285: Detalls. E 1:50. Tinta sobre paper dibuix. Signat. 5/1900
H101B/11/286: Porta. Detalls E 1:50. Tinta i llapis sobre paper dibuix. Signat. 5/1900
H101B/11/287: Finestres. E 1:20. Tinta sobre paper dibuix
H101C/17/288: Façana. Tinta sobre paper tela
H101B/11/289: Façana. E 1:50. Tinta sobre paper dibuix
H101B/11/290: Secció església i detall cimbori. E 1:50. Llapis sobre paper dibuix
H101C/17/291: Secció església. Llapis sobre paper dibuix
H101C/17/293: Planta alta. Llapis sobre paper dibuix
H101C/17/294: Planta. Llapis sobre paper dibuix
H101C/17/295: Plantes baixa i alta. E 1.100. Tinta sobre paper dibuix
H101C/18/2360: Plànol d'emplaçament. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix. Signat. 18/4/1856
H101C/18/2361: Projecte d'un altar-relicari. Alçat i secció. E 1:10. Tinta sobre paper tela. Signat. 12/1/1889
H101C/18/2524: Projecte d'un altar-relicari. Alçat i secció. E 1:10. Tinta sobre paper dibuix
H103I/18/4008: "Plano de emplazamiento en el terreno disponible como solar para la nueva Iglesia...". E 1:200. Tintes sobre paper tela. Signat, 21/1/1884
H101E/3/ reg. 292: Detalls. Llapis sobre paper. 90x47.
H101E/3 : Emplaçament de la parròquia


Restauració de la capella de la cova de Montserrat

Monestir de Montserrat. Montserrat. ( Anoia Baix Llobregat Bages )

1858 - 1864

Documentació:
ESTAT ABANS DE LA RESTAURACIÓ:
H101C/8/152 Seccions. E 1:100 i E 1:50. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix. Signat. 20/4/1858
H101B/7/165 Planta i seccions. E 1:100. Tinta, aquarel·la i llapis sobre paper.
RESTAURACIÓ:
H101C/10/164 Planta E 1:100 i façana E 1:50. Tinta sobre paper tela
H101C/10/166 Planta, seccions i detalls. E 1:40. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix.
H101C/10/167 Planta, secció i detalls. Tinta i aquarel·la sobre paper
H101B/7/169 Detall columna. Planta i alçat. E 1:10. Tinta sobre paper tela
H101C/10/170 Secció E 1:50 i detalls E 1:10 i E 1:5. Tinta sobre paper tela
H101C/8/153: Planta E 1:100 i secció E 1:50. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix. Signat. 20/4/1858
H101C/9/154: Secció E 1:50. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix. Signat. 20/4/1858
H101C/9/155: Secció i alçat de l'altar. E 1:10. Porta de la capella: alçat, planta i secció. E 1:20. Tinta sobre paper dibuix. Signat. 20/4/1858
H101C/9/156: Secció E 1:50 i detalls E 1:10 i E 1:5. Tinta sobre paper dibuix. Signat. 20/4/1858
H101C/10/162: 2on projecte de la porta. E 1:20. Planta, alçat, secció i detall. E 1:10. Tinta sobre paper tela


Restauració del Monestir de Montserrat. 1er projecte

Monestir de Montserrat. Montserrat. ( Bages Anoia Baix Llobregat )

1858

Documentació:
H101C/9/157: Planta. E 1:140. Alçat finestres. E 1:40. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix. Signat
H101C/9/158: Seccions longitudinals actual i reformada. Secció del lucernari. E 1:140. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix. Signat
H101C/9/159: Seccions transversals actual i reformada. E 1:140. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix. Signat
H101C/9/160: Presbiteri. Estat actual i avantprojecte de modificació. E 1:120. Detall E 1:40. Alçats. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix. Signat
H101C/9/161: Detalls. E 1:14 i E 1:70. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix


Restauració del monestir de Sant Cugat

Sant Cugat del Vallès. ( Vallès Occidental )

1868

Documentació:
H101C/18/1375: Planta situació. E 1:500. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix. Signat
H101E/3/1376: Planta situació. E 1:250. Tinta i aquarel·la sobre paper tela. Signat


Restauració del Monestir de Montserrat. 2on projecte

Monestir de Montserrat. Montserrat. ( Bages Anoia Baix Llobregat )

1871

Documentació:
"EATADO ACTUAL"
H101C/7/138: Planta baixa. E 1:200. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix
H101C/7/139: Secció transversal. E 1:100. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix
H101C/7/140: Secció longitudinal. E 1:100. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix. En paper vegetal sobreposat la primera modificació.
H101C/7/141: Façana església. E 1:100. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix
RESTAURACIÓ
H101C/7/142: Planta baixa. E 1:200. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix.
H101C/8/151: Façana per l'atri: Alçat. E 1:100. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix.
H101C/8/150: Façana per l'atri: Plantes baixa i pis. E 1:200. Tinta i aquarel·la sobre paper.
H101C/8/149: Transformació Façana: Alçat E 1:100. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix.
H101C/8/148: Façana posterior. E 1:100. Tinta, aquarel·la i llapis sobre paper dibuix.
H101C/8/146: Absis. Estat actual i restauració. Alçats E 1:100. Tinta, aquarel·la i llapis sobre paper dibuix.
H101C/8/147: Detall de l'altar. Alçat E 1:25. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix.
H101C/7/144: Secció transversal. E 1:100. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix.
H101C/7/145: Secció longitudinal. E 1:100. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix.
H101C/7/143: Plantes. E 1:200. Nova planta fonaments, planta alta capelles, cambril (planta actual i restauració) i planta altar. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix.


Restauració del Monestir de Montserrat. Desenvolupament del 2on projecte

Monestir de Montserrat. Montserrat. ( Bages Anoia Baix Llobregat )

1877 - 1885

Documentació:
H101C/11/194: Planta. Tinta sobre paper
H101B/7/163: Planta. E 1:400. Tinta i llapis sobre paper
H101C/18/317: Restauració del presbiteri i cripta i projecte d'altar, silleria del cor de l'àbsis, reixat i finestrals vitrificats. Alçat E 1:50. 31/7/1884
H101C/18/318: Restauració del presbiteri i cripta i projecte d'altar, silleria del cor de l'àbsis, reixat i finestrals vitrificats. Alçat E 1:50. 31/7/1884
H101A/10/347: Habitacions del claustre. Planta estructura. E 1:100. Tinta sobre paper tela. Signat. 15/7/1889
ALTAR:
H101E/3/319: Planta, secció i alçat. Tinta i llapis sobre paper dibuix. Signat. 8/11/1884
H101A/9/199: Plantes. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H101A/9/198: Planta i alçat. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H101C/10/168: Altar major: Alçat. E 1:10. Tinta i aquarel·la sobre paper
CAMBRIL:
H101A/9/200: Planta. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H101E/3/201: Sòcol per la Verge. Planta i alçat. Tinta i llapis sobre paper dibuix. (Dibuix atribuït a A. Gaudí)
H101E/3/202: Boca del cambril. Planta i alçat. Tinta i llapis sobre paper dibuix. (Dibuix atribuït a A. Gaudí)
H101E/3/203: Planta. Tinta, llapis i aquarel·la sobre paper dibuix
H101E/3/204: "Avant-projecte del camarlenc". Alçats i secció. E 1:25. Tinta, llapis i aquarel·la sobre paper dibuix. (Dibuix atribuït a A. Gaudí)
H101E/3/205: Alçat portes. Llapis sobre paper dibuix. (Dibuix atribuït a A. Gaudí)
H101E/3/206: Secció i alçat entrada. E 1:10. Tinta i llapis sobre paper dibuix. (Dibuix atribuït a A. Gaudí)
H101B/12/374: Esbós de fusteria de la boca i interior del cambril. Planta i alçat. Llapis sobre paper dibuix (Dibuix atribuït a A. Gaudí)
H101A/10/375: Sòcol estàtua. Planta, alçat i esbossos. Llapis sobre paper dibuix. (Dibuix atribuït a A. Gaudí)
H101C/11/207: Detall de la vidriera. Alçat. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H101C/11/208: Detall porta. E 1:10. Llapis sobre paper dibuix
H101B/7/173: Escala d'accés. Planta baixa i alta. E 1:100. Tinta sobre paper tela. 5/9/1876
BARANA:
H101B/8/195: Planta, alçat i secció. E 1:25. Tinta sobre paper dibuix
PÚLPIT:
H101C/11/196: Plantes i alçat. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H101C/11/197: Alçat i secció. Tinta i llapis sobre paper dibuix
PEDESTAL DE L'ESTÀTUA DE DAVID:
H101A/9/176: Gàlib de la cornisa i la base. E 1:1. Llapis i aquarel·la sobre paper
H101A/9/174: Alçat. E 1:5. Tinta, aquarel·la i llapis sobre paper dibuix
H101C/10/175: Detalls. E 1:1. Tinta, aquarel·la i llapis sobre paper dibuix
"MESA":
H101B/7/177: "Basamentos de la mesa". Gàlib. E 1:1. Llapis i aquarel·la sobre paper dibuix
H101B/7/178: "Cornisamento de la mesa". Gàlibs. E 1:1. Llapis i aquarel·la sobre paper dibuix
ALTAR DE SANTA TERESA (1882):
H101C/10/179: Planta i alçat. Llapis sobre paper dibuix
H101B/7/180: Làmpada. Planta i alçat. E 1:5. Tinta sobre paper tela

Observacions:
Regs: 201, 202, 204, 205, 206, 374, 375 possiblement dibuixats per Antoni Gaudí i Cornet


Restauracions a l'església parroquial del Pí

Pl. del Pí. Barcelona. ( Barcelonès )

1884

Documentació:
H101G/1/4329: Planta emplaçament. Tintes sobre paper tela. Signat
H101G/1/4330: Planta general de fonaments. E 1:100. Tinta sobre paper tela. Signat
H101G/1/4331: Planta general dels baixos. E 1:100. Tinta sobre paper tela. Signat
H101G/1/4332: "Planta al arranque de la bóveda". E 1:100. Tinta sobre paper tela. Signat
H101G/1/4333: Planta cobertes. E 1:100. Tintes sobre paper tela. Signat
H101G/1/4334: Façana lateral. Estat actual. E 1:100. Tinta sobre paper tela. Signat
H101G/1/4335: Façana lateral. Restauració. E 1:100. Tintes sobre paper tela. Signat
H101G/1/4336: Façana posterior. Estat actual. E 1:100. Tinta sobre paper tela. Signat
H101G/1/4337: Façana posterior. Restauració. E 1:100. Tintes sobre paper tela. Signat
H101G/1/4338: Detalls remat del campanar. E 1:100 i E 1:50. Tintes sobre paper tela. Signat
H101G/1/4339: Cripta: Planta, secció i detalls. E 1:50 i E 1:100. Tinta sobre paper tela. Signat
H101G/1/4340: Restauració cripta. Seccions E 1:50. Tintes sobre paper tela. Signat
H101G/1/4341: Detalls de restauració interior. E 1:50 i E 1:100. Tintes sobre paper tela. Signat
H101G/1/4342: Façana principal: detalls. E 1:50, E 1:10, E 1:20. Tinta sobre paper tela. Signat
H101G/1/4343: Façanes. Detalls. E 1:20, E 1:10. Tinta sobre paper tela. Signat
H101G/1/4344: Façana lateral. Detalls. E 1:50, E 1:10. Tinta sobre paper tela. Signat
H101G/1/4345: Restauració de la nau. E 1:100, E 1:10. Tintes sobre paper tela. Signat
H101G/1/4346: Detalls d'interior. E 1:10. Tinta sobre paper tela. Signat
H101G/1/4348: Estat actual. Secció longitudinal. E 1:100. Tinta i color sobre paper tela. Signat
H101G/1/4347: Restauració. Secció longitudinal. E 1:100. Tintes sobre paper tela. Signat
H101G/1/4349: Seccions transversals. Estat actual. E 1:100. Tinta i color sobre paper tela. Signat
H101G/1/4350: Seccions transversals. Restauració. Tintes sobre paper tela. Signat
H101G/1/4351: Àbsis. Modificacions. E 1:50. Tinta i color sobre paper tela. Signat