Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la página principal del COAC    
     
  Tornar Fons Història Accés i consulta  
   
 
GIRALT CASADESÚS, RICARD
Barcelona, 1884-1970
Títol d'arquitecte: 1911

 

 
     
     

El fons

Ricard Giralt i Casadesús nascut a Barcelona, obté el títol d’arquitecte a l’Escola de Barcelona el 1911 i, al 1913, el grau de doctor arquitecte. Fou membre de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya i de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana. Ben aviat començà a col.laborar en publicacions on difon les seves idees sobre, l’arquitectura, l’urbanisme i, per extensió, la societat.

El 1915 guanyà la plaça d’arquitecte municipal de l’Ajuntament de Figueres i el 1922 el mateix càrrec a Girona.

Els anys 1939-1941 fou expedientat i depurat com arquitecte municipal de Figueres i Girona, càrrecs que abandonarà el 1940 i 1941 respectivament. Des d’aquell moment, seguirà exercint com a arquitecte independent, preparant nombroses publicacions i col.laborant amb organismes d’arquitectura.

Morí a Barcelona l’any 1970. Com a llegat deixà nombrosíssims edificis de caràcter públic i grans obres d’urbanització a Girona i Figueres.

Instruments de descripció:
La documentació del despatx professional de l’arquitecte Ricard Giralt Casadesús es repartí en tres blocs en funció de la triple vessant professional de l’arquitecte.

Un primer bloc, bàsicament, correspon a l’època en que fou Arquitecte Municipal de Figueres. Aquesta documentació fou donada a l’Arxiu Municipal de Figueres.

Un segon bloc correspòn, a l’època en que fou Arquitecte Municipal de Girona. Es va fer donació a l’Arxiu Municipal de Girona.

La tercera part la integren els projectes procedents de l’exercici lliure de la professió . Té un abast geogràfic més ampli sobretot pel que fa a documentació auxiliar, ja que Giralt Casadesús estava al corrent dels moviments i realitzacions de l’arquitectura a nivell mundial. Aquesta documentació està dipositada al nostre Arxiu Històric de la Demarcació de Girona.

Es conserven 244 plànols d’entre 1911 ( època d’estudiant) fins 1965. Recerca en Base de Dades File Maker Pro i documentació professional també indexada. Quadre de Classificació i Inventari Informàtic.