Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la página principal del COAC    
     
  Tornar Fons Història Accés i consulta  
   
 
 

Rafael Masó Valentí

La producció arquitectònica de Rafael Masó es troba documentada a l’Arxiu de la Demarcació amb el fons que porta el seu nom, producte de la donació duta a terme pels seus hereus. Aquest fons conté la major part dels projectes de l’arquitecte i dels documents en petit format (esbossos, apunts, detalls arquitectònics i també escrits diversos, correspondència i impresos). Pel que fa a les imatges, conté 412 fotografies, en suport paper i vidre, que recullen arquitectura de l’època, vida personal i festes populars.

A l’apartat de la Web que parla del fons d’arquitectes de l’Arxiu Històric hi podreu trobar dades biogràfiques per a completar aquesta informació.