Arxiu administratiu  Documentació des de l'any 1939 
 Projectes de visat  Des de 1978 
 Negatius  21.376 
 Clixés de vidre  2.909 
 Microfilms  2.005 
 Plànols planejament  1.091 
 Fitxes IPCE  1.622 
 Buidat de premsa  Des de 1971 

   

Fons d'arquitectes

Morera I Gatell, Francesc de Paula : 1.080 projectes entre 1906-1951
Ferrant, Alexandre : 24.285 fotografies entre 1932-1976
Domènech i Torres, Lluís (1940 - 1980): 2.015
Bordalba Montardit, Francesc (1950-1986)