Fons d'Arquitectura: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i originals i còpies de plànols d'edificis històrics procedents de l'escola d'estiu i de donacions de diverses institucions i arquitectes; com també un buidat del material d'arquitectura que podem trobar en arxius: religiosos i dels principals arxius municipals de la Demarcació.

Fons d'Urbanisme: Consta de plànols cadastrals i topogràfics que cobreixen la totalitat dels municipis de les comarques de Tarragona ; això com el Pla General d'Ordenació Urbanística dels principals municipis de la província. 2108 còpies en poliester, 2956 còpies en paper i 279 còpies en vegetal.

Fons de cartografia antiga: Gravats i reproduccions de plànols històrics dels municipis de la Demarcació. 40 gravats i 125 plànols.

Fons d'imatges: Material fotogràfic, positius i negatius, referents a elements d'interès arquitectònic i paisatgístic. 24.000 negatius en color i blanc i negre , dels quals n'hi ha unes 15000 còpies, 9700 diapositives i 2059 postals de les diverses poblacions de la Demarcació.

Fons Donacions: Material original generat pels arquitectes. Fins ara es compte amb les donacions de: Joaquim Alsina Botet, José Ma Monravà López i Joan Zaragoza Albí.

Fons d'Activitats: Documentació originada per les diferents activitats culturals que du a terme la Demarcació de Tarragona del COAC.

Fons PFC's: Projectes Fi de Carrera. Amb els treballs presentats dels últims col·legiats es farà una exposició i catàleg, tal com es va fer l'any 1994, que recollia els PFC's de l'any 1983 fins l'any 1993.

Relació de fons documentals

     
 
    ARXIU D'ARQUITECTES    
   JOAQUIM ALSINA I BOTET  1916 - 1976  
   JOSÉ MARÍA MONRAVÀ LÓPEZ  1905 -  
   JOAN ZARAGOZA ALBÍ  1912 -