L'any 1972 va ser creat l'Arxiu d'Història amb l'objectiu de dur a terme actuacions en favor de la preservació del Patrimoni Artístic i la intervenció en matèria d'Urbanisme.

A partir de l'any 1981, i en funcionament des del 1982, l'Arxiu es reestructurarà dividint-se en dues branques: l'Arxiu Comissió d'Urbanisme i l'Arxiu Comissió d'Arquitectura i Història, que formaven part d'un ampli servei denominat d'Activitats i Cultura. L'Arxiu d'Arquitectura i Història, concretament, se centrà en una tasca d'investigació i divulgació de la informació històrica amb conferències, buidats dels arxius públics, aixecaments de plànols d'edificis o de conjunts d'interès arquitectònic, etc. L'any1989, tots els arxius i biblioteca quedaren englobats en el denominat Centre de Documentació.

En els darrers anys l'Arxiu Històric de la Demarcació de Tarragona, integrat en el Centre de

Documentació ha aprofundit en la consolidació dels seus fons documentals, com a eina de permanent i general utilitat.

A partir dels principis bàsics de l'arxivística que són : recollir, custodiar, organitzar, difondre i fer accessible la documentació, l'Arxiu del COAC a Tarragona està fent una descripció i classificació informàtica el més detallada possible de la documentació, que permetrà la recuperació ràpida de la informació facilitant la recerca i la investigació.