line decor
line decor

 
 
ĀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

    1. ABAST I CONTINGUT: La documentació gira al voltant dels projectes arquitectònics de Sagnier. La desaparició del fons documental privat de l'arquitecte ha dificultat enormement la seva vasta obra. Amb l'aparició del llibre editat per Antonio Sagnier, s'ha documentat el corpus arquitectònic, alhora que s'ha il·lustrat de forma molt completa l'estat actual dels edificis més importants.

    2. SISTEMA D’ORGANITZACIÓ: És un fons que gestiona l'Arxiu fotogràfic de l'Arxiu Històric del COAC. El fons inventariat es basa en la documentació gràfica tractada per a la seva inclusió en l'edició del llibre. (unes 300 imatges). A banda hi ha una extensa quantitat d'imatges que formant part de l'encàrrec al fotògraf no van ser triades per a la maquetació del llibre. Aquestes fotografies de moment no han estat inventariades.

    3. INFORMACIÓ SOBRE AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ: No se n'ha fet

    4. INCREMENTS: No es preveuen