Exposició
Jeroni Martorell Terrats,
una mirada d'arquitecte
   


 

Jeroni Martorell Terrats, al llarg de la seva vida professional va anar recollint imatges relacionades amb l'arquitectura. Una part d'aquestes, concretament 394 imatges en suport de vidre, la meitat en negatiu i l'altra meitat en diapositiva per a la projecció, van ingressar a l'Arxiu a la tardor del 1997. Tot plegat constitueix el Fons Jeroni Martorell de l'Arxiu Històric de la Demarcació de Girona del COAC.
Aquestes imatges han estat inventariades i contextualitzades, en la mesura que ens ha estat possible, en l'espai i en el temps en que foren realitzades, recollides, recopilades... La seva contemplació, una a una i en conjunt ens parlen dels interessos i activitats professionals de l'arquitecte i ens plantegen un munt d'interrogants, alguns dels quals restaran oberts per sempre.

Jeroni Martorell Terrats

Coneixent la biografia i trajectòria professional de Jeroni Martorell, arribem a albirar els temes que, en arquitectura i urbanisme, atreien més la seva intenció. Afortunadament, ens trobem amb un personatge que desenvolupà una intensa activitat com a conferenciant i articulista. Amb aquests mitjans, exponia les seves idees sobre arquitectura i urbanisme, i presentava exemples i obres que li eren afins.

 

Estudiant els continguts de la producció bibliogràfica i divulgativa de Jeroni Martorell, trobem que molts dels textos publicats estaven il·lustrats amb les imatges que nosaltres custodiem, la qual cosa porta a un inventari més o menys exhaustiu dels seus interessos. Aquestes especulacions prenen més cos quan són cotejades amb els testimonis biogràfics dels camps on ell va desenvolupar la seva tasca com arquitecte.

 

Així, a l'Exposició es presenten els materials recollits i la seva descripció a la llum de les dades biogràfiques i professionals que hem pogut recollir. Tot plegat constitueix el contrapunt als projectes i als escrits. Es pretén mostrar un Jeroni Martorell que recull, elabora i utilitza la imatge com un suport a la seva feina, com arquitecte, com a restaurador de patrimoni i com a divulgador d'unes idees entorn al tractament dels objectes arquitectònics i els conjunts urbanístics. Pensem que, amb l'exposició i el catàleg, hem contribuït a refermar la memòria d'un personatge que considerem emblemàtic en la organització d'una estructura per salvaguardar el patrimoni arquitectònic i monumental de Catalunya.


  Bernat Catllar, Arquitecte
Rosa Maria Gil, Arxivera
Gemma Domènech, Documentalista

 

Demarcació de Girona
COAC


adreça

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
Demarcació de Girona

Espai Sala d'Exposicions
Plaça de la Catedral, 8
Pia Almoina
17004 Girona Spain
Tel   972. 41 27 27
Fax  972. 21 41 51
Email:club.gir@coac.es
fundacio@caixasabadell.org

Autors
Jeroni Martorell Terrats i anònims.

Inaguració
7 d'abril a les 8 del vespre.

Exposició oberta
del 7 d'abril al 2 de maig del 2000

Horari
de dilluns a divendres de 9'00h a 19'00h

Preu d'entrada a la Sala
Gratuit

Producció
Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Fundació Caixa de Sabadell

Nom del comissari o comissària
Arxiu Històric Demarcació de Girona COAC

Catàleg: Si

Per més informació:

http://www.coac.net/
http://www.caixasabadell.es