PARC D'HABITATGES DE CATALUNYA
(en edificis plurifamiliars)Any de construcció Edificis Habitatges

Abans de 1900 23.924 122.099
1900-1950 43.084 251.098
1951-1970 87.413 823.726
1971-1980 56.871 660.914
1981-1990 23.517 205.555
1991-1996 21.486 208.412
     
TOTAL 256.295 2.271.804


Segons un estudi fet pel Centre Tècnic i de Cooperació per a la Rehabilitació d'Habitatges (CTR) de la Generalitat, amb la col·laboració del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, entre altres organismes, el 69,4% dels habitatges estan en bon estat (el 67,12% dels edificis), el 16,72% dels habitatges presenten lesions lleus (el 16,44% dels edificis), el 13,58% dels habitatges presenten lesions importants (el 15,75% dels edificis) i el 0,29% dels habitatges amenacen ruïna (el 0,68% dels edificis).

Aquestes xifres són l'extrapolació d'un estudi pilot realitzat sobre una mostra d'edificis amb una fiabilitat del 95,5%.

La majoria dels edificis que presenten lesions de consideració són immobles antics als quals no se'ls ha fet manteniment. Deixant de banda aquests edificis amb patologies importants, l'estudi preveu una mitjana d'inversió en manteniment de prop de 400.000 pessetes per habitatge i any (378.000 pessetes per edifici). Això representa 3.300 pessetes mensuals per família (xifra que inclou el manteniment de l'ascensor que ja es fa actualment i que té un cost mitjà de 800 pessetes).

L'informe de la Generalitat calcula els percentatges d'inversió de manteniment segons els capítols següents: 0,29% en infraestructura; 0,99% en instal·lació elèctrica; 0,47% en instal·lació de gas (obligatori); 23,6% en ascensors (obligatori); 2,02% en estructures; 3,35% en canonades; 3,61 en evacuació de residus; 1,08% en protecció d'incendis; 0,26% en elements comuns interiors; 21,83% en cobertes; i 41,35% en façanes.