portada | bases | fitxa de participació

III BIENNAL D'ARQUITECTURA ALEJANDRO DE LA SOTA

 

FITXA DE PARTICIPACIO

> Grup


NOM DE L’OBRA
> Nom

> Data d’inici de l’obra

(dia/mes/any)

> Data d’acabament de l’obra

(dia/mes/any)

DADES DE L’OBRA
> Adreça

> Població

> Comarca

> Nom del promotor / propietari

> Nom del contractista

> Autor o autors

> Arquitecte tècnic

> Col·laboradors

> Fotògraf


ADREÇA PROFESSIONAL DE L’AUTOR O AUTORS
> Carrer, número i pis

> Codi postal

> Població

> Comarca

> Telèfon / fax / e-mail


Un cop omplenada la fitxa, podeu imprimir-la per adjuntar-la al projecte.
En el cas que vulgueu presentar més obres podeu buidar els continguts amb el següent botó.