COAC - Tarragona

Agenda  T@R

Escola Sert

Maig 2011

 

COAC

Cicle eines pràctiques per a petits projectes

 

Dates:

19 de maig a 1 de desembre de 2011

Lloc:

Sala Actes Seu COAC Tarragona

Durada:

100 hores

Horari:

de 10h a 14h i de 16h a 20h

Preu:

30% de descompte si us inscriviu a tot el cicle.

20% de descompte si us inscriviu a 5 mòduls o més.

10% de descompte si us inscriviu a 3 mòduls o més.

Pagament

Us podeu acollir a fer el pagament fraccionat

 

 

Benvolgut,

Benvolguda,

 

L’Escola Sert de la Demarcació de Tarragona ha programat per aquest any el cicle d’eines pràctiques per a petits projectes amb la finalitat  que pugueu assolir les eines  per desenvolupar petits encàrrecs de manera més eficient. El cicle format per 7 cursos, integra diferents instruments d’aplicació pràctica però dóna una visió global del projecte mitjançant el desenvolupament de casos pràctics. Els mòduls del cicle són:

 

M1 La gestió del petit projecte.

Desenvolupar els coneixements jurídics, econòmics i comercials necessaris per a la gestió de l’encàrrec, així com millorar la gestió tècnica de la redacció del projecte (des de l’avantprojecte fins el projecte executiu) i la direcció facultativa d’obra. Més informació aquí

                               

M2 Aplicació de la normativa al petit projecte.

Desenvolupar el compliment de la normativa vigent en un projecte tipus (habitatge unifamiliar), analitzant els punts d’aplicació segons els casos i utilitzant les eines COAC per a la redacció de projecte. Més informació aquí

                               

M3 Trucs pràctics de visualització arquitectònica.

Explicar de forma clara i concisa com realitzar visualitzacions arquitectòniques de qualitat sense haver d’utilitzar grans recursos. Tractarem tot el procés, començant pel modelatge tridimensional, passant per la il·luminació, l’aplicació de materials, la renderització, i acabant amb la postproducció i la integració fotogràfica. El temari incorpora les darreres tècniques de renderització introduïdes pels programes d’última generació (3ds Max, v-Ray, Mental Ray, Maxwell Render, etc.) Més informació aquí

                                 

                                M7 Disseny d’espais exteriors i petits jardins

Capacitar per al disseny, la projectació i la redacció de projectes senzills d’espai exterior i paisatge, assolint el coneixement pràctic de les espècies vegetals, solucions constructives, tècniques de jardí i xarxes d’instal·lacions. Més informació aquí

 

                                M6 Eines d’eficiència energètica en edificis de petit volum

Assolir els coneixements per tal de desenvolupar els càlculs senzills d’un projecte d'arquitectura bioclimàtica, assolint les eines necessàries per tal de millorar l’eficiència energètica dels edificis en general, a partir de la comprensió dels fluxos energètics que tenen lloc durant el seu ús. Més informació aquí 

 

                                M5 Criteris bàsics i càlculs senzills d’instal·lacions.(2a edició)

 Assolir els coneixements per a integrar les instal·lacions en els projectes més habituals d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar senzill, i desenvolupar els càlculs al llarg de la redacció del projecte (bàsic, executiu, direcció d’obra), per tal de disposar d’una visió global del procés, amb especial atenció a les novetats de la normativa i el compliment del Codi Tècnic. Més informació aquí 

 

                                M4 Càlculs senzills per al projecte d’estructures i fonaments.(2a edició)

Hi ha projectes senzills –com, per exemple, els de molts habitatges unifamiliars– que no tenen la complexitat ni els honoraris que justifiquin el tractament especialitzat dels aspectes estructurals. No obstant això, els coneixements i la documentació necessaris per abordar-los solen estar dispersos i quasi oblidats.
Per això s’ha organitzat aquest curs de càlculs senzills necessaris per a desenvolupar en aquests casos el projecte de l’estructura i els fonaments.
S’hi tractaran els elements bàsics habituals, que són les parets de càrrega, els forjats, les bigues, pilars, murs i fonaments amb formules simplificades, promptuaris intel·ligibles i programes clars. També s’exposaran els detalls constructius típics i es justificarà el compliment de la normativa actual. Més informació aquí
 

 

 

El preu de tot el cicle per a un arquitecte de la Demarcació de Tarragona inscrit als Serveis Bàsics és de 913,50€.

 

Escola Sert- Demarcació de Tarragona

 

 

 

 

Seu de Tarragona

C/ Sant Llorenç 20-22 43003 Tarragona

Tel. 977 249 367

tarragona@coac.cat

En compliment de la Llei de Servei de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic [LSSICE], podeu modificar les vostres dades per no rebre correu com aquest accedint a la pàgina de “Grups de correu”