logo

<Índex de tots els T@R>

Setmana 40
del 30 de setembre al 6 d'octubre de 2013

Dilluns 30 Dimarts 1 Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4 Dissabte 5
     

 

   

 

destacat  de la setmana  

COACASEMASCertificació energètica d’edificis existents: metodologia i eines normatives (CE3, CE3X)
Desenvolupar el coneixement avançat i operatiu capaç d’assolir el domini tècnic de les metodologies i eines per establir la qualificació d'edificis existents.
TERCERA EDICIÓ, 7, 8, 14 i 15 d'octubre <programa i inscripcions>

 

Avanç calendari

Torredembarra-AltafullaCONFERÈNCIES
La casa Ferràndiz d'Altafulla, a càrrec de Rafel Càceres
Dijous 17 d'octubre a les 7 del vespre al COAC-TGN
L'arquitectura moderna en el seu context, a càrrec de Josep Llinàs
Dijous 24 d'octubre a les 7 del vespre al COAC-TGN

 

Torredembarra-AltafullaCurs Construcció amb fusta
A càrrec de l'Institut Català de la Fusta
Dies 24, 29 i 30 d'octubre els matins de 9 a 3h
<programa i inscripcions>
Inscripcions fins al 15 d'octubre

 

COACASEMASCoordinació de Seguretat i Salut en execució d’obres
Donar una visió completa de la figura del Coordinador de Seguretat i Salut en execució d'obres, tenint present la normativa aplicable d'obligat compliment.
A càrrec de Yolanda Fernández, arq. tècnica (Segicons SL)
Dies 29 d'octubre, 5, 12 i 19 de novembre de 16 a 19h
<programa i inscripcions>

 

CAAATTCurs de formació bàsic per l'elaboració de plans d'autoprotecció
Organitzat pel Col·legi d'Aparelladors
48 hores lectives, del 26/11/2013 al 16/01/2014, al COAATT
<programa i inscripcions>

 

 

EXPOSICIÓ ALTAFULLA I TORREDEMBARRA 1950-2010, arxiu d'arquitectura moderna en el seu context urbanístic
Del 19 de setembre al 30 d'octubre de 2013

 

EXPOSICIÓ BARHAUS
A partir del 12 d'agost de 2013
Petit recull de fotografies en blanc i negre de la construcció de la Seu entre 1987 i 1990.

 

BIBLIOTECA DEL COAC-TARRAGONA
Podeu consultar el <llistat actualitzat a MAIG 2013> dels nous llibres que estan a disposició de tots els col·legiats.
Si voleu suggerir l'adquisició d'algun títol en concret, ho podeu fer escrivint un correu electrònic a l'adreça cultura.tar@coac.cat

 

GIRONA   FIGUERES

POUM Tarragona Al DOGC de 20 d’agost es va publicar l’Edicte de 6 d'agost de 2013, amb els annexos normatius del Catàleg de béns a protegir, el Catàleg de masies i cases rurals, les Fitxes normatives dels polígons d’actuació urbanística i les Fitxes normatives dels plans de millora urbana, dels plans especials urbanístics i dels plans parcials urbanístics. <edicte>

 

 

Actualització DB-HE del CTE. Ordre del Ministeri de Foment FOM/1635/2013 per la que s'actualitza el document bàsic d'estalvi d'energia. Publicat al <BOE 219>, de 12 de setembre de 2013. Entra en vigor l'endemà de la seva publicació amb sis mesos de transitòria.

Certificaciò energètica Entra en vigor l'1 de juny de 2013. Trobareu el RD 235/2013, altres textos normatius i més informació relacionada a l'enllaç <web>

Decret d'habitabilitat. Publicat al DOGC el <Decret 141/2012>, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació.

 

     

| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R