logo

<Índex de tots els T@R>

Setmana 42
del 14 al 20 d'octubre de 2013

Dilluns 14 Dimarts 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18 Dissabte 19
15:30h Curs Certificació energètica 10:00h Curs Certificació energètica  

19:00 Conferència: La casa Ferràndiz d'Altafulla

   

 

destacat  de la setmana  

Torredembarra-AltafullaCONFERÈNCIES
La casa Ferràndiz d'Altafulla, a càrrec de Rafel Càceres
Dijous 17 d'octubre a les 7 del vespre al COAC-TGN
L'arquitectura moderna en el seu context, a càrrec de Josep Llinàs
Dijous 24 d'octubre a les 7 del vespre al COAC-TGN

 

COACASEMASCertificació energètica d’edificis existents: metodologia i eines normatives (CE3, CE3X)
Desenvolupar el coneixement avançat i operatiu capaç d’assolir el domini tècnic de les metodologies i eines per establir la qualificació d'edificis existents.
TERCERA EDICIÓ, 7, 8, 14 i 15 d'octubre <programa i inscripcions>


Torredembarra-AltafullaConferència "La casa sana" a càrrec de Sandra Regué, arquitecta
Una casa sana, lliure de tòxics i elements perjudicials, és molt important per la salut de la teva família.
Xerrada gratuïta.
Dimecres 16 d'octubre a les 7 del vespre al VaporLab SantSerapi, 2 Reus

 

Avanç calendari

CAAATTJornada Dret a l'habitatge i a la ciutat, de la consigna als fets
Propostes en matèria de polítiques públiques d'habitatge a Catalunya des de la societat civil <cartell>
A càrrec de representants de la PAHs i ASFCat
Dilluns 28 d'octubre a les 7 del vespre al CAOC-TGN


Torredembarra-AltafullaCurs Construcció amb fusta
A càrrec de l'Institut Català de la Fusta
Dies 24, 29 i 30 d'octubre els matins de 9 a 3h
<programa i inscripcions>
Inscripcions fins al 15 d'octubre

 

COACASEMASCoordinació de Seguretat i Salut en execució d’obres
Donar una visió completa de la figura del Coordinador de Seguretat i Salut en execució d'obres, tenint present la normativa aplicable d'obligat compliment.
A càrrec de Yolanda Fernández, arq. tècnica (Segicons SL)
Dies 29 d'octubre, 5, 12 i 19 de novembre de 16 a 19h
<programa i inscripcions>

 

CAAATTCurs de formació bàsic per l'elaboració de plans d'autoprotecció
Organitzat pel Col·legi d'Aparelladors
48 hores lectives, del 26/11/2013 al 16/01/2014, al COAATT
<programa i inscripcions>

 

 

Torredembarra-AltafullaEXPOSICIÓ ALTAFULLA I TORREDEMBARRA 1950-2010, arxiu d'arquitectura moderna en el seu context urbanístic
Del 19 de setembre al 30 d'octubre de 2013

 

EXPOSICIÓ BARHAUS
A partir del 12 d'agost de 2013
Petit recull de fotografies en blanc i negre de la construcció de la Seu entre 1987 i 1990.

 

BIBLIOTECA DEL COAC-TARRAGONA
Podeu consultar el <llistat actualitzat a MAIG 2013> dels nous llibres que estan a disposició de tots els col·legiats.
Si voleu suggerir l'adquisició d'algun títol en concret, ho podeu fer escrivint un correu electrònic a l'adreça cultura.tar@coac.cat

 

GIRONA   FIGUERES

Torredembarra-AltafullaTaller de lectura reflexiva
També som el que llegim. Introducció a la lectura reflexiva
Del 10 d'octubre al 19 de desembre al VaporLab SantSerapi, 2 Reus
<programa>


POUM Tarragona Al DOGC de 20 d’agost es va publicar l’Edicte de 6 d'agost de 2013, amb els annexos normatius del Catàleg de béns a protegir, el Catàleg de masies i cases rurals, les Fitxes normatives dels polígons d’actuació urbanística i les Fitxes normatives dels plans de millora urbana, dels plans especials urbanístics i dels plans parcials urbanístics. <edicte>

AJUDES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICS D'ÚS RESIDENCIAL Resolució de 25 de setembre de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual es publica la de 25 de juny de 2013, del Consell d'Administració de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual s'estableixen les bases reguladores i convocatòria del programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial (ús habitatge i hoteler). <programa d'ajudes>

 

 

Actualització DB-HE del CTE. Ordre del Ministeri de Foment FOM/1635/2013 per la que s'actualitza el document bàsic d'estalvi d'energia. Publicat al <BOE 219>, de 12 de setembre de 2013. Entra en vigor l'endemà de la seva publicació amb sis mesos de transitòria.

Certificaciò energètica Entra en vigor l'1 de juny de 2013. Trobareu el RD 235/2013, altres textos normatius i més informació relacionada a l'enllaç <web>

Decret d'habitabilitat. Publicat al DOGC el <Decret 141/2012>, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació.

 

     

| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R