logo

<Índex de tots els T@R>

Setmana 44
del 28 d'octubre al 3 de novembre de 2013

Dilluns 28 Dimarts 29 Dimecres 30 Dijous 31 Divendres 1 Dissabte 2
19h Jornada ASF 09h Curs constrcció amb fusta
16h Curs coordinació SiS
19h Conferència R. de Cáceres
09h Curs constrcció amb fusta
19h Jornada Grupo Puma

 

Tots Sants  

 

destacat  de la setmana  

CAAATTJornada Dret a l'habitatge i a la ciutat, de la consigna als fets
Propostes en matèria de polítiques públiques d'habitatge a Catalunya des de la societat civil <cartell>
A càrrec de representants de la PAHs i ASFCat
Dilluns 28 d'octubre a les 7 del vespre al COAC-TGN

 

Torredembarra-AltafullaCurs Construcció amb fusta
A càrrec de l'Institut Català de la Fusta
Dies 24, 29 i 30 d'octubre els matins de 9 a 3h
<programa i inscripcions>

 

COACASEMASCurs Coordinació de Seguretat i Salut en execució d’obres
Donar una visió completa de la figura del Coordinador de Seguretat i Salut en execució d'obres, tenint present la normativa aplicable d'obligat compliment.
A càrrec de Yolanda Fernández, arq. tècnica (Segicons SL)
Dies 29 d'octubre, 5, 12 i 19 de novembre de 16 a 19h
<programa i inscripcions>

 

COACASEMASJornada Solucions constructives per la reparació estructural i impermeabilització de cobertes
A càrrec de Antonia Seguí, responsable del GRUPO PUMA
Dimecres 30 d'octubre a les 7 del vespre
<www.grupopuma.com>

 

Torredembarra-AltafullaCONFERÈNCIES
La casa Ferràndiz d'Altafulla, a càrrec de Rafel Càceres
NOVA DATA: dimarts 29 d'octubre a les 7 del vespre al COAC-TGN
L'arquitectura moderna en el seu context, a càrrec de Josep Llinàs
Dijous 24 d'octubre a les 7 del vespre al COAC-TGN

 

CAAATTCurs de formació bàsic per l'elaboració de plans d'autoprotecció
Organitzat pel Col·legi d'Aparelladors
48 hores lectives, del 26/11/2013 al 16/01/2014, al COAATT
<programa i inscripcions>

 

 

BIBLIOTECA DEL COAC-TARRAGONA
Podeu consultar el <llistat actualitzat a OCTUBRE 2013> dels nous llibres que estan a disposició de tots els col·legiats.
Si voleu suggerir l'adquisició d'algun títol en concret, ho podeu fer escrivint un correu electrònic a l'adreça cultura.tar@coac.cat

 

Torredembarra-AltafullaEXPOSICIÓ ALTAFULLA I TORREDEMBARRA 1950-2010, arxiu d'arquitectura moderna en el seu context urbanístic
Del 19 de setembre al 30 d'octubre de 2013

 

EXPOSICIÓ BARHAUS
A partir del 12 d'agost de 2013
Petit recull de fotografies en blanc i negre de la construcció de la Seu entre 1987 i 1990.

 

 

 

GIRONA   FIGUERES


Torredembarra-AltafullaCentre de Lectura de Reus
Lliçó inaugural a càrrec de Rafael Moneo
Dilluns 28 d'octubre a les 7 del vespre (Major, 15 Reus)
<ressenya>


POUM Tarragona Al DOGC de 20 d’agost es va publicar l’Edicte de 6 d'agost de 2013, amb els annexos normatius del Catàleg de béns a protegir, el Catàleg de masies i cases rurals, les Fitxes normatives dels polígons d’actuació urbanística i les Fitxes normatives dels plans de millora urbana, dels plans especials urbanístics i dels plans parcials urbanístics. <edicte>

AJUDES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICS D'ÚS RESIDENCIAL (MODIFICACIÓ) Resolució de 25 de setembre de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual es publica la de 25 de juny de 2013, del Consell d'Administració de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual s'estableixen les bases reguladores i convocatòria del programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial (ús habitatge i hoteler). <programa d'ajudes>

Premis Nacionals d'Arts Plàstiques, de Fotografia, de Disseny de Moda, i de Restauració i Conservació de Béns Culturals, recompensaran la meritòria tasca del guardonat en cadascun dels seus àmbits culturals, bé com a reconeixement a l'obra o actuació feta pública o realitzada durant l'any 2012, bé en casos degudament motivats, com a reconeixement a una trajectòria professionalPER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICS D'ÚS RESIDENCIAL (MODIFICACIÓ) <programa d'ajudes>

 

Actualització DB-HE del CTE. Ordre del Ministeri de Foment FOM/1635/2013 per la que s'actualitza el document bàsic d'estalvi d'energia. Publicat al <BOE 219>, de 12 de setembre de 2013. Entra en vigor l'endemà de la seva publicació amb sis mesos de transitòria.

Certificaciò energètica Entra en vigor l'1 de juny de 2013. Trobareu el RD 235/2013, altres textos normatius i més informació relacionada a l'enllaç <web>

Decret d'habitabilitat. Publicat al DOGC el <Decret 141/2012>, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació.

 

     

| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R