logo

<Índex de tots els T@R>

Setmana 52
del 23 al 29 de desembre de 2013

Dilluns 23 Dimarts 24 Dimecres 25 Dijous 26 Divendres 27 Dissabte 28
    Nadal

Sant Esteve

Oficines tancades

Oficines tancades

 

destacat  de la setmana  

ASEMASHorari de Nadal
Des del dia de Nadal fins al de Reis, les oficines de la Demarcació romandran tancades
La vigília de Nadal, dia 24, la Seu estarà oberta fins la 1 del migdia.

 

ASEMASParc Infantil de Nadal de Tarragona
Del 26 de desembre al 10 de 3 de gener
La Demarcació participa al Parc amb el taller del joc del kapla. El joc explica als infants els conceptes de ciutat sostenible, intel·ligent, que aprofita els recursos, la gestió dels residus, i de quina forma treballem els arquitectes per aconseguir ciutats en les que la qualitat de vida dels usuaris sigui una prioritat. <cartell i explicacio complerta del Parc>


CAAATTBorsa de Treball
A la Borsa de Treball del COAC han entrat dues ofertes de feina per a col·laborar en despatxos professionals d'arquitectura de la Demarcació de Tarragona. <bt>

 

 

 

BIBLIOTECA DEL COAC-TARRAGONA
Podeu consultar el <llistat actualitzat a DESEMBRE 2013> dels nous llibres que estan a disposició de tots els col·legiats.
Si voleu suggerir l'adquisició d'algun títol en concret, ho podeu fer escrivint un correu electrònic a l'adreça cultura.tar@coac.cat

 

EXPOSICIÓ BARHAUS
A partir del 4 de novembre de 2013
Recull de fotografies realitzades per Lluís Prada i Josep R. Fontana a la Casa Bofarull (1914, Josep M Jujol) dels Pallaresos que la propietat ha restaurat recentment.

 

 

Activitats i enllaços d'interès

Beques VULCANUS 2014/2015 per a arquitectes i altres professionals al Japó
Convocat pel Centre UE-Japó per a la cooperació industrial
Data límit: 20 de gener de 2014 <web>

 

GIRONA   FIGUERES

AJUDES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICS D'ÚS RESIDENCIAL (MODIFICACIÓ) Resolució de 25 de setembre de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual es publica la de 25 de juny de 2013, del Consell d'Administració de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual s'estableixen les bases reguladores i convocatòria del programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial (ús habitatge i hoteler). <programa d'ajudes>

 

TARIFES PER A SERVEIS DE CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA QUE REALITZI LA SEGIPSA
El passat 19 de novembre es va publicar al BOE la Resolució de 7 de novembre de 2013, de la Subsecretaria del Ministeri d’Economia i Hisenda, que aprova les tarifes aplicables per la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, SA (SEGIPSA) en els treballs relatius a la certificació i auditoria energètica de béns immobles encomanats a aquesta societat per part de l’Administració General de l’Estat i dels poders adjudicadors depenent d’ella.<BOE 277-2013>

Actualització DB-HE del CTE. Ordre del Ministeri de Foment FOM/1635/2013 per la que s'actualitza el document bàsic d'estalvi d'energia. Publicat al <BOE 219-2013>, de 12 de setembre de 2013. Entra en vigor l'endemà de la seva publicació amb sis mesos de transitòria.

Certificaciò energètica Entrà en vigor l'1 de juny de 2013. Trobareu el RD 235/2013, altres textos normatius i més informació relacionada a l'enllaç <web>

     

| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R