logo

<Índex de tots els T@R>

Setmana 3
del 13 al 19 de gener de 2014

Dilluns 13 Dimarts 14 Dimecres 15 Dijous 16 Divendres 17 Dissabte 18
     

 

 

 

 

destacat  de la setmana  

ASEMASHorari 2014
Per donar un millor servei, a partir del 6 de gener, les oficines de la Demarcació estaran obertes els dies feiners, de dilluns a divendres, des de les 8 del matí fins a les 3 del migdia.

 


Avanç calendari

COACPresentacio de la revista Domenechiana
A càrrecdel Centre d'Estudis Domènech i Montaner de Canet
El 24 de gener a les 19:30 al Centre de Lectura de ReusCOACSeminari Energia i Medi Ambient
Taula rodona organitzada per l'Open Energy Institut i l'ajuntament de Salou
Sala Costa Daurada de l'ajuntament de Salou, 28 de gener a les 6 de la tarda
<programa>


COACCOACCurs REVIT ARQUITECTURA 2014
Nivell bàsic: 4,11 i 18 de febrer De 10 a 14h i de 15 a 19h.
Nivell avançat: 1,8 i 15 d’abril De 10 a 14h i de 15 a 19h
<Programa, preus i inscripcions, nivell bàsic>
<Programa, preus i inscripcions, nivell avançat>


COACCOACCurs usuaris Photoshop
Aula informàtica de Multimèdia Tarragona, C/ Apodaca, 6 1-A
Els dies 13,18,20,25 i 27 de març Tardes de 15:30 a 19:30.
<Programa, preus i inscripcions>

 

 

AJUNTAMENT DE SALOU - CONCURS 20140001
REDACCIÓ I EXECUCIÓ - Contractació de les obres, amb redacció de projecte, per a la millora de la cubrició dels dos nivells superiors de la coberta del pavelló municipal d’esports.
Procediment: Obert. Publicació: BOPT 04/01/2014.Termini: 30/01/2014.

 

BIBLIOTECA DEL COAC-TARRAGONA
Podeu consultar el <llistat actualitzat a DESEMBRE 2013> dels nous llibres que estan a disposició de tots els col·legiats.
Si voleu suggerir l'adquisició d'algun títol en concret, ho podeu fer escrivint un correu electrònic a l'adreça cultura.tar@coac.cat

 

EXPOSICIÓ BARHAUS
A partir del 4 de novembre de 2013
Recull de fotografies realitzades per Lluís Prada i Josep R. Fontana a la Casa Bofarull (1914, Josep M Jujol) dels Pallaresos que la propietat ha restaurat recentment.

 

 

GIRONA   FIGUERES

AJUDES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICS D'ÚS RESIDENCIAL (MODIFICACIÓ) Resolució de 25 de setembre de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual es publica la de 25 de juny de 2013, del Consell d'Administració de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual s'estableixen les bases reguladores i convocatòria del programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial (ús habitatge i hoteler). <programa d'ajudes>

 

TARIFES PER A SERVEIS DE CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA QUE REALITZI LA SEGIPSA
El passat 19 de novembre es va publicar al BOE la Resolució de 7 de novembre de 2013, de la Subsecretaria del Ministeri d’Economia i Hisenda, que aprova les tarifes aplicables per la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, SA (SEGIPSA) en els treballs relatius a la certificació i auditoria energètica de béns immobles encomanats a aquesta societat per part de l’Administració General de l’Estat i dels poders adjudicadors depenent d’ella.<BOE 277-2013>

Actualització DB-HE del CTE. Ordre del Ministeri de Foment FOM/1635/2013 per la que s'actualitza el document bàsic d'estalvi d'energia. Publicat al <BOE 219-2013>, de 12 de setembre de 2013. Entra en vigor l'endemà de la seva publicació amb sis mesos de transitòria.

Certificaciò energètica Entrà en vigor l'1 de juny de 2013. Trobareu el RD 235/2013, altres textos normatius i més informació relacionada a l'enllaç <web>

     

| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R