logo

<Índex de tots els T@R>

Setmana 7
del 10 al 16 de febrer de 2014

Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 Dissabte 15
  10h Curs Aplicacions BIM  

19:30 Debat ERC-LSCP

 

 

 

destacat  de la setmana  


COACCOACCurs REVIT ARQUITECTURA 2014
Nivell bàsic: 4,11 i 18 de febrer de 10 a 14h i de 15 a 19h.
Nivell avançat: 1,8 i 15 d’abril de 10 a 14h i de 15 a 19h
<Programa, nivell bàsic>
<Programa i inscripcions, nivell avançat>

 

COACDebats amb polítics, ERC i la LSCP
Dijous, 13 de febrer a 2/4 de 8 del vespre
Ponència a càrrec d'Enric Mir, vocal de la Junta de Govern del COAC i secretari de la sectorial de Política Territorial d'ERC. També intervindran Pau Ricomà, candidat a l'alcaldia de Tarragona, i Joaquim Nolla. president del Col·legi de Farmacèutics. Moderat per Josep Llop.

 

 


Avanç calendari

COACVermut d'obra. Obres seleccionades a la VIII Mostra
Conferència a càrreac dels autors de dues obres seleccionades a l'apartat de rehabilitació, Vera Hofbauerová i David Boada. Dijous 20 de febrer a les 7 del vespre.
En preparació visites (dissabte)

 


COACCOACCurs usuaris Photoshop
Aula informàtica de Multimèdia Tarragona, C/ Apodaca, 6 1-A
Els dies 13,18,20,25 i 27 de març Tardes de 15:30 a 19:30.
<Programa, preus i inscripcions>

 

 

EXPOSICIÓ DOCUMENTS DE L'ARXIU HISTÒRIC
Projectes de planejament urbà a Valls de l’arquitecte Josep M Vives Castellet entre els anys 1935 i 1936.
Del 20 de gener al 20 de març de 2014

 

EXPOSICIÓ BARHAUS
A partir del 20 de gener de 2014
Detalls del Sindicat Agrícola de Rocafort de Queralt, projecte de Cèsar Martinell i Brunet el 1918.
Fotografies de l’any 1989 del Fons de l’Arxiu de la Demarcació

 

BIBLIOTECA DEL COAC-TARRAGONA
Podeu consultar el <llistat actualitzat a DESEMBRE 2013> dels nous llibres que estan a disposició de tots els col·legiats.
Si voleu suggerir l'adquisició d'algun títol en concret, ho podeu fer escrivint un correu electrònic a l'adreça cultura.tar@coac.cat

 


Activitats i enllaços d'interès

COACI Congreso Nacional Pioneros de la arquitectura moderna española: vigencia de su pensamiento y obra
Organitzat per la Fundación Alejandro de la Sota
Del 9 a l'11 de maig a Madrid, P. Castellana, 67
Data límit recepció resums: 4 de març <Programa>

 



GIRONA   FIGUERES

AJUDES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICS D'ÚS RESIDENCIAL (MODIFICACIÓ) Resolució de 25 de setembre de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual es publica la de 25 de juny de 2013, del Consell d'Administració de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual s'estableixen les bases reguladores i convocatòria del programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial (ús habitatge i hoteler). <programa d'ajudes>

 

TARIFES PER A SERVEIS DE CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA QUE REALITZI LA SEGIPSA
El passat 19 de novembre es va publicar al BOE la Resolució de 7 de novembre de 2013, de la Subsecretaria del Ministeri d’Economia i Hisenda, que aprova les tarifes aplicables per la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, SA (SEGIPSA) en els treballs relatius a la certificació i auditoria energètica de béns immobles encomanats a aquesta societat per part de l’Administració General de l’Estat i dels poders adjudicadors depenent d’ella.<BOE 277-2013>

Actualització DB-HE del CTE. Ordre del Ministeri de Foment FOM/1635/2013 per la que s'actualitza el document bàsic d'estalvi d'energia. Publicat al <BOE 219-2013>, de 12 de setembre de 2013. Entra en vigor l'endemà de la seva publicació amb sis mesos de transitòria.

Certificaciò energètica Entrà en vigor l'1 de juny de 2013. Trobareu el RD 235/2013, altres textos normatius i més informació relacionada a l'enllaç <web>

     

| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R