COAC - Tarragona

Agenda  T@R

Jornada

Juny 2010

 

 

TAULA DE TREBALL PER L’ESTUDI I ANÀLISI DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L’ÀMBIT CENTRAL DEL CAMP DE TARRAGONA (PDU- ACCT)

 

Reunió prèvia:

dimecres 30 de juny de 2010

Jornada:

dijous 8 de juliol de 2010

Lloc:

Sala de conferències del COAC Tarragona

Horari:

17.00h a 20.00 h

 

 

El DOGC del 20 de maig de 2010, publicava l’inici de la informació pública del Pla director urbanístic de l’àmbit central del "Camp de Tarragona", després que la Comissió territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 21 d’abril de 2010 (Expedient: 2008/034032/T) en fes l’aprovació inicial.

 

Aquest pla concreta amb un major nivell de detall les directrius del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, i permet atendre millor la singularitat del territori que abasta. El  PDU-ACCT ordena el territori de l’Àmbit Central del Camp de Tarragona i estableix les determinacions que hauran de ser respectades i desenvolupades per les actuacions territorials, en especial les urbanístiques, les infraestructures de mobilitat, l’ordenació dels assentaments i activitats econòmiques, i les derivades de les polítiques de protecció del patrimoni ambiental, cultural, social i econòmic.

 

Aquest pla és de cabdal importància, perquè marca les grans directrius del que, de ben segur, serà la segona gran conurbació de Catalunya. Una conurbació amb una gran heterogeneïtat on es juxtaposen d’una manera no sempre ordenada nuclis i trames urbanes consolidades, zones hoteleres i turístiques, urbanitzacions residencials de baixa densitat, teixits industrials de diferents intensitats, grans infraestructures de comunicacions i serveis, zones agrícoles, espais naturals protegits i, tot plegat amb un valuós patrimoni cultural. Aquesta gran heterogeneïtat, ben reconduïda, pot ser un oportunitat única per posicionar la conurbació del Camp de Tarragona en el context geopolític peninsular i europeu.

 

És per aquest motiu que el COAC de Tarragona vol encetar el debat entre els arquitectes de la Demarcació, sobre aquets temes que tan decisius seran per al nostre territori.

 

El dimecres dia 30 de juny a les 17.00h es farà una reunió prèvia a la sala de juntes per tal d’organitzar la jornada del dijous dia 8 de juliol. En aquesta reunió han estat convidats com a experts en el tema els arquitectes Rafel Ruana i Rafel Bertran. Si esteu interessats en participar-hi us podeu inscriure a tarragona@coac.net.

 

 

Saül Garreta i Puig

Vocalia d’Investigació, desenvolupament, formació i treball

 

 

 

Seu de Tarragona

C/ Sant Llorenç 20-22 43003 Tarragona

Tel. 977 249 367

tarragona@coac.cat

En compliment de la Llei de Servei de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic [LSSICE], podeu modificar les vostres dades per no rebre correu com aquest accedint a la pàgina de “Grups de correu”