COAC - Tarragona

Agenda  T@R

Serveis de la demarcació

gener 2011

 

 

Benvolgudes,

Benvolguts,

 

Amb decisió i fermesa, la Junta Directiva va avançant en la clarificació i el disseny de la nova carta de serveis que ha d’oferir la Demarcació. A la Junta General de finals de novembre ja es va donar compte que els peus sobre els que descansava l’activitat demarcacional eren el visat, els serveis i la cultura. Ara ens referirem al segon d’aquests tres apartats.

 

Els diferents serveis seran voluntaris i es prestaran des de la Demarcació: la prestació de qualsevol servei sempre s’haurà de sol·licitar a la Demarcació. D’altra banda, els arquitectes col·legiats, que ja paguen la quota col·legial, seran els destinataris preferents dels serveis i els rebran a preu de cost, però també s’adreçaran als no col·legiats i als que no siguin arquitectes.

 

Cal tenir ben present que hem aconseguit condicions molt avantatjoses de qualitat i de preu perquè hem posat sobre la taula de negociacions un ampli ventall de serveis destinat a una ampli sector de professionals. En altres condicions, això no hauria estat possible. En definitiva, sempre sobre la base de la voluntarietat  d’adscripció, hem establert dos blocs de serveis: els bàsics i els complementaris. Són els que figuren al quadre adjunt i s’expliquen tot seguit.

 

Els serveis bàsics consistiran en una resposta curta i immediata a les consultes formulades, per  qualsevol sistema, de tipus tècnic, urbanístic, mediambiental, jurídic, fiscal, laboral, informàtic, assessorament a nous col·legiats i borsa de treball. Per aquesta mena de serveis es comptarà amb la presència setmanal d’un especialista, sense perjudici de consultes no presencials dins de l’horari laboral. El paquet complet costarà 100,00 € anuals pels arquitectes col·legiats de la Demarcació. Cal tenir present que en el pressupost del 2011 els serveis bàsics es compten a 100,00 € anuals més deu cèntims per metre quadrat visat. D’aquest últim sumand se’n prescindeix de moment, perquè s’espera que la present carta de serveis tingui una excel·lent acceptació.

 

Els serveis complementaris cobriran els mateixos camps que els bàsics, amb la diferència que la seva satisfacció necessitarà més que una simple resposta curta i immediata. Inclouran expressament la reclamació d’honoraris. Cada servei tindrà el seu propi preu, que consistirà en una quota anual quan els servei sigui ­­continu (per exemple, les declaracions fiscals) o bé en un pagament puntual quan el servei sigui eventual (per exemple, la reclamació d’honoraris).

 

D’entre els serveis complementaris, tenim tancat el fiscal, la persona encarregada del qual serà el Sr. Pau Guinovart. Aquest servei era el més urgent de concretar, atesa la situació creada arran de la renúncia de l’assessor anterior. Posteriorment s’hi afegiran la resta de serveis, ara en estudi, per conformar el paquet complet. Els preus de l’assessoria fiscal seran els de la  taula annexa, així com també els del servei d’assessorament tècnic. Més endavant, quan es concretin els preus dels altres serveis complementaris, per tots aquells que s’abonin a diversos, s’establiran descomptes en els preus dels serveis bàsics.

 

Cal recordar que tothom té dret a disposar de tota aquella documentació pròpia que tingui dipositada a l’oficina de qualsevol assessor, i que la Junta Directiva s’ofereix, en el cas que se li demani, a exercir d’intermediària en la recuperació d’aquesta documentació.

 

Naturalment, per gaudir d’aquests serveis i preus, cal una inscripció expressa, tant si es desitgen els serveis bàsics com els complementaris. Es poden formalitzar les inscripcions reenviant els formularis adjunts omplerts a sat.tar@coac.cat

 

Tanmateix, si algú entre els que ha estat abonat als serveis bàsics durant el 2010 no creu convenient continuar el 2011 amb els serveis bàsics reformats, també caldrà que ho indiqui expressament.

 

Mentrestant, si necessites algun aclariment, tens qualsevol membre de la Junta a la teva disposició.

 

Atentament,

La Junta Directiva

Tarragona, 7 de gener de 2011

 

 

Seu de Tarragona

C/ Sant Llorenç 20-22 43003 Tarragona

Tel. 977 249 367

tarragona@coac.cat

En compliment de la Llei de Servei de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic [LSSICE], podeu modificar les vostres dades per no rebre correu com aquest accedint a la pàgina de “Grups de correu”