portada | bases | fitxa de participació

VI BIENNAL D'ARQUITECTURA ALEJANDRO DE LA SOTA

FITXA DE PARTICIPACIO

GRUP

 

NOM DE L’OBRA
> Nom
> Inici / final de l’obra dd/mm/aa

DADES DE L’OBRA
> Adreça
> Població
> Comarca
> Nom del promotor
> Nom del contractista
> Autor/s del projecte
> Web Autors del projecte
> Col·laboradors
> Arquitecte tècnic
> Fotògraf
>Pressupost Total
>Superfície construïda
>Tel. contacte visita obra

DADES DE QUI PRESENTA L'OBRA
> Qui presenta
> Nom
> Carrer, número i pis
> CP / població / comarca
> Telèfon / fax / e-mailUn cop omplenada la fitxa, primer imprimiu-la per a adjuntar-la al projecte i després

enveu-la per a fer la pre-inscripció. La inscripció no es considerarà definitiva fins la
recepció efectiva de la documentació del projecte.
En el cas que vulgueu presentar més obres premeu Esborrar per a buidar el formulari.