QUÈ FEM

Tal i com es recull en els seus estatuts, les finalitats essencials de l’Agrupació són:
a) Desenvolupar la informació, la sensibilitat i l’esperit de participació dels arquitectes en temes relacionats amb el Patrimoni Arquitectònic.
b) Representar els interessos generals dels seus agrupats davant els òrgans de govern del Col·legi i davant de tercers quan el COAC delegui en l’Agrupació.
c) Contribuir a la formació i perfeccionament dels seus agrupats.
d) Contribuir a la defensa, vetlla, protecció, investigació i difusió del patrimoni arquitectònic.
Per aconseguir aquests objectius,  l’AADIPA duu a terme diverses activitats:

COL.LABORACIONS

Representem al COAC, quan la Junta de Govern ho delega, davant qualsevol de les Institucions o les Administracions Públiques i en temes directament relacionats amb el patrimoni arquitectònic històric i monumental.

Fem difusió de notícies i activitats d’interès en l’àmbit patrimonial

CURSETS

Organitzem el tradicional Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, que es va començar a celebrar el 1978 , en aquell moment organitzat per  la Comisió de Defensa del Patrimoni i Arxiu Històric, el SERPPAC i l’ETSAB.

INFORMES

En aquells casos on el patrimoni arquitectònic estigui en perill, es fan informes becats per tal de posar de manifest el seu valor i vetllar per la seva conservació.

JORNADES

Organitzem jornades, xerrades, actes i qualsevol tipus d’activitat per fomentar la formació permanent dels arquitectes vinculats professional i culturalment en la intervenció en el patrimoni arquitectònic

VISITES

Pàgina en construcció, disculpeu les molèsties

PUBLICACIONS

Pàgina en construcció, disculpeu les molèsties