AGRUPA’T

AGRUPACIÓ D´ARQUITECTES PER A LA DEFENSA I LA INTERVENCIÓ EN El PATRIMONI
ARQUITECTONIC (AADIPA)

La quota d'inscripció és de 30€ i la quota anual és de 35€.

A partir d'enguany, i de conformitat amb la Llei de l'IVA modificada per la Llei de Pressupostos de l'Estat per l'any 2013, no es repercutirà l'IVA a les quotes, despeses i drets d'incorporació col·legials.

BUTLLETA D´INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms

Correu electrònic

Telèfon de contacte

Adreça

Població

Codi Postal

Província

DNI

Número de compte corrent on domiciliar la quota

Comentaris


BUTLLETES INSCRIPCIONS 2017 AADIPA

Informació sobre el compliment de la Llei de Protecció de Dades:

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les seves dades i aquelles que es generin en virtut de la nostra relació, formaran part d´un fitxer o fitxers responsabilitat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) amb les finalitats de la seva publicació al web col·legial, promoure i difondre les nostres activitats i serveis, d’ordenar i vetllar pel correcte exercici professional de l’arquitectura, defensar la professió, manteniment, compliment, desenvolupament i control de la seva relació amb l’Agrupació i el COAC i totes aquelles relacionades i exigides per la normativa legal vigent. Així mateix l’informem sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per a la qual cosa haurà de dirigir l’esmentada petició en els termes i condicions que estableix la LOPD acompanyant còpia de document oficial que l’identifiqui al: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb domicili a la Plaça Nova, nº 5, Cp 08002, Barcelona.