BECA ESCOLA SERT PER AGRUPATS AJAC – “DELEGAT DE CURS” Set2014 / Feb2015

Categoría
Beques
Col·laboradors
Escola SERT - COAC
Data
Setembre 2014 - Febrer 2015

BECA MATRICULACIÓ “DELEGAT DE CURS”  Convocatòria Setembre 2014 – Febrer 2015


Cal enviar a ajac@coac.netCurriculum Vitae,  Carta de Motivació,  La sol.licitud 

L’ESCOLA SERT ofereix, a través de l’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya (AJAC),

6 beques de matriculació “DELEGAT DE CURS” per als següents Postgraus:

 

-Postgrau en Rehabilitar des de l’estructura (150 hores)

-Postgrau en Rehabilitació (152 hores)

-Postgrau en Gestió Energètica d’Edificis. Intervenció real sobre edificis terciaris (64 hores)

-Postgrau en Sostenibilitat i Arquitectura (104 hores)

-Postgrau en Direcció Immobiliària (72 hores)

-Postgrau en Disseny de Producte (120 hores)

 

L’ESCOLA SERT ofereix, a través de l’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya (AJAC),

2 beques de matriculació “DELEGAT DE CURS” per als següents paquets de cursos:

 

-Curs Càlcul Estructures en Rehabilitació (24 hores) + Curs Rehabilitació Energètica (20 hores). Total 48 hores

-Modelatge geomètric 3D Sketch Up (12 hores) + Presentacions i animacions Artlantis Studio (12 hores) + Unity 3D Realitat Immersiva i augmentada (24 hores). Total 48 hores

 

 

La beca cobreix l’import de la matrícula de cada Postgrau i de cada paquet complet de cursos corresponent.

 

 

 

 

 

DELEGAT CURS

 

PERFIL - Qui és

 

Arquitecte/a AJAC amb habilitats socials i capacitat per a comunicar-se en públic, interessat/ada en la temàtica que s’imparteix al programa formatiu en qüestió, responsable i amb capacitat en l’ús de software i hardware.

 

ATRIBUCIONS i FUNCIONS - Què fa

 

Col·labora amb la Coordinació i Administració de l’Escola Sert per al correcte desenvolupament del programa del qual és Delegat, vetllant per l’èxit del mateix mitjançant la representació dels alumnes i el recolzament a docents, informant sistemàticament al coordinador de formació de l’Escola Sert.

 

Les seves funcions són:

  1. Assisteix a totes les sessions, presentant-se 15 minuts abans del seu inici.
  2. Suport als alumnes:

–          Dinamitza les sessions, recull els comentaris personals dels alumnes, aclareix els dubtes que es puguin plantejar…

–          Representa als alumnes i gestiona la seva interlocució amb l’Escola Sert.

  1. Suport als docents:

–          Envia als docents els criteris d’estil de l’Escola Sert per a la preparació de la documentació.

–          Sol·licita als docents la documentació abans de la data fixada per l’Escola.

–          Rep els docents a cada sessió i els presenta als alumnes si no està el Director del programa formatiu. Ofereix suport logístic durant tot el desenvolupament de la sessió

–          Transmet la marxa del curs al Director del Programa.

  1. Suport al coordinador de formació de l’Escola Sert:

–          Repla documentació dels docents, comprova els criteris d’estil i la introdueixa la plataforma on·line segons metodologia Escola Sert (renombra els arxius, els penja de forma ordenada, …), assegurant-se que estigui a l’abast dels alumnes abans de la data límit fixada per l’Escola Sert.

–          Actualitza la documentació a la plataforma on·line si el Docent completa o introdueix ajustos durant la sessió / ponència.

–          Reparteix i recull regularment el full d’assistència i les enquestes d’avaluació de les sessions i les envia (pdf) al Director del Programa i al coordinador de l’Escola Sert.

–          Informa regularment al coordinador de formació de l’Escola Sert sobre el dia a dia del curs i les possibles incidències.

–          Contribueix al tancament del curs preparant un CD final amb les ponències i documentació complementària i redactant un informe de qualitat amb les valoracions dels alumnes, la seva valoració personal sobre els docents, les incidències i altres aspectes del curs.

 

Pel desenvolupament d’aquestes funcions el Delegat de Curs disposarà del suport administratiu i tècnic necessari facilitat per l’Escola Sert (contactes, bases de dades, accés a plataforma on·line, comunicacions telefòniques, correu electrònic,…)

 

HONORARIS PROFESSIONALS

Beca d’estudis que cobreix la matriculació en els Programes Formatius del qual és Delegat.

2174 Views

Opina

Nom obligatori