#premisAJAC >>> BIG TIME BCN

Categoría
Premis Ajac IX Difusio de l'Arquitectura
Autor/s
Mar Santamaria
Col·laboradors
Pablo Martínez
Oriol Hostench
Andrea Junker
Situació
Barcelona
Data
2013
Què és?
BIG TIME BCN és una cartografia de la ciutat de Barcelona que mostra l'edat de totes les seves parcel.les i posa en relleu el patrimoni arquitectònic de la ciutat. Aquest document interactiu realitza un recorregut al llarg dels més de 2.000 anys d'història, de les prop de 70.000 parcel.les i els més de 3.000 monu- ments protegits. Per primera vegada, es posa a l'abast de ciutadans, professionals i turistes la informació completa del patrimoni barceloní, consultable de forma sintètica, oberta i àgil.
Requisits del Projecte
Perquè BIG TIME BCN?
La ciutat reté en els seus murs el pas del temps. De vegades, aquest se'ns mostra orgullós i d'altres passa desapercebut. La ciutat heretada dels nostres avantpas- sats es confon sovint amb els nous edificis, al temps que les noves construccions emulen també el passat. L'arquitectura defineix el marc urbà de les nostres re- lacions socials, l’escenari on els ciutadans forgen la societat. Un entorn que recupera la memòria del passat o que cedeix lloc i temps al present. El patrimoni actual no és immutable: hi ha elements nous que s'incorporen i d'al- tres que acaben per desaparèixer. La nostra memòria va lligada estretament a les imatges que hem vist i som capaços de recordar. És per això que l'oblit juga a favor d'allò invisible, dels edificis que amaguen en el seu interior grans tresors o d'aquells que s'oculten rere la pols i el sutge de la contaminació. Aquesta cartografia mostra l'empremta del temps sobre la ciutat. Construeix la imatge de l'instant actual format per milers d'anys que dóna forma al record en la consciència. BIG TIME BCN vol redescobrir la ciutat als ciutadans, fent-los accessible la informació de la seva pròpia ciutat.
Memòria
A qui va dirigit?
BIG TIME BCN està pensat tant com una eina per a l'entreteniment i el plaer d'aquells qui estimen la ciutat de Barcelona com a plataforma per a professio- nals i estudiants ja que posa a disposició dels usuaris una eina d’àgil consulta de la informació cadastral i del catàleg del patrimoni de la ciutat. La cartografia realitzada vol ser el primer pas per a la incorporació de diversos arxius existents, molts d’ells encara en fase de digitalització i d’altres pendents de ser oberts. BIG TIME BCN és un instrument útil no només per a mostrar la informació sinó perquè permet creuar diverses fonts de dades en una única representació.

Les dades
S’han recopilat, classificat i visualitzat dades de la Direcció General del Ca- dastre (DGC) i del Catàleg de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona (CPAB). Actualment, aquestes informacions són accessibles, però no reutilitzables, i la seva consulta no està facilitada a través de la seva publicació. S’ha creat una nova base cartogràfica, que utilitza dades d’ambdues administracions, adap- tant diferents sistemes de projecció per a la seva visualització conjunta.
1713 Views

Opina

Nom obligatori