#firantoni17 >>> AJAC CONCURSOS

eXSperiències · joves arquitectes i petits espais · Firantoni 2017

El concurs consisteix en dissenyar i executar una proposta per configurar l’espai que ocuparà la fira sota la carpa del
carrer Urgell el proper dissabte 10 de juny.

Els elements que formen part de la fira son els que es descriuen a continuació:
Espai per als comerciants: S’ha de preveure la distribució d’unes 60 parades per cadascun dels comerciants del barri
que participin a la fira. Aquestes parades han de tenir unes dimensions aproximades de 3 x 2 m. (essent 3 m el costat
del mostrador i 2 m la profunditat de la parada). Totes les parades disposaran d’una taula i dues cadires plegables
(subministrat per l’organització) més el que cada comerciant porti per tal d’exposar el producte de la manera que
consideri millor.
Espais per a activitats i animacions: S’ha de preveure com a mínim un espai amb un escenari de mides aproximades de
8 x 4 m. Es valorarà positivament que el disseny prevegi algun àmbit a peu de carrer on puguin produïr-se, puntualment,
demostracions o animacions paral·lelament al que estigui passant a l’escenari principal.
Zona de restauració: Espai amb taules i cadires per a que els bars i restaurants presents a la fira puguin oferir els seus
productes.
Espai expositiu: Espai destinat acollir la exposició itinerant que mostra els guanyadors de la darrera edició dels premis
AJAC.

CALENDARI
_Data límit d’entrega de propostes: 19 de maig de 2017
Abans de les 12:00 del migdia (hora espanyola) mitjançant correu electrònic a ajac@coac.net segons les
instruccions de l’apartat 3 de les presents bases.
_Reunió del jurat: 19 de maig de2017
_Execució i acte de lliurament de premis: 10 de juny de 2017
El muntatge dels aparadors es realitzarà la matinada del 10 de juny i el desmuntatge un cop finalitzada la fira.
Els equips seleccionats per executar els separadors s’hauran de fer responsables tan del muntatge com del
desmuntatge, i tindran l’ajut del personal de Sant Antoni Comerç.
La data d’execució del FIRANTONI 2017 podria variar per motius de força major, mal temps o manca de
permisos.

BASES

720 Views

Opina

Nom obligatori