#firantoni2016 >>> GUANYADORS FIRANTONI’16

Categoría
Premis Ajac IX > Firantoni16

ACTA DEL CONCURS D’IDEES PER ALS SEPARADORS DE FIRA DEL FIRANTONI 2016
El passat dia 12 de maig de 2016, a les 15:00 hores, es va reunir a la seu del Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya el jurat del concurs d’idees per als separadors de fira per al Firantoni 2016. Aquest jurat està compost
per representants de l’AJAC, la federació de comerciants del barri de Sant Antoni (SAC), la UTE per a la
construcció del mercat de Sant Antoni i un exguanyador de l’edició dels separadors de Firantoni 2015:
‐ Sra. Gavina Corbetta. Vocal de l’AJAC (Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya)
‐ Sr. Evaristo Sender. Tresorer del SAC (Sant Antoni Comerç)
‐ Sr. Jaime Hugas. Cap d’obra de la UTE (Sacyr-Copcisa) per la construcció del Mercat de Sant Antoni.
‐ Sr. Josep Fernández. Guanyador del concurs dels separadors de 2015.
També hi son presents l’Oscar Barrabin, tresorer de l’AJAC com a secretari del jurat i el sr. Ramón Puig-oriol,
com a acompanyant del Sr. Evaristo Sender. Tots dos amb veu però sense vot.
S’informa al jurat que només 8 propostes han estat rebudes dins del termini de lliurament en el format correcte i
es relacionen i numeren amb els seus respectius lemes per ordre de lliurament de la següent manera:
01 “ARCS PER UN TUB”
02 “FRÚ-FRÚ”
03 “SEPARARC”
04 “TRANSPARÈNCIA”
05 “EXTRAPOLAR”
06 “ENCOFRANTONI”
07 “CARRETONS PER UN TUB”
08 “RITMES”
Després de la presentació de cada una de les propostes, el jurat en fa una valoració individual de cadascuna
d’elles. Després de diverses rondes de deliberació, el jurat en ple, valora totes les propostes, una a una,
comprovant la proposta i el disseny dels espais objecte del concurs. Les Votacions s’enfoquen amb l’objectiu de
determinar quins han de ser, segons el parer del jurat, els projectes mereixedors de premi i es realitza una
valoració de les propostes.

El resultat de les deliberacions i votacions del jurat resulta en els següents guanyadors:
02 “FRÚ-FRÚ”
El jurat ha valorat molt positivament la simplicitat de la proposta i la seva facilitat d’execució així com l’economia
a nivell de materials emprats. També s’ha tingut ben present la sensibilitat i la coherència amb què representen
els materials escollits i el sistema de muntatge. I el resultat és una proposta molt assequible, efectiva i
desenfadada.

Dissenyat per: Sandra Alcázar Torrecilla / Laura Coma Fusté / Alex Alesina Donada / Helena Arnasta Pere /

Joana Descals Martín

/Users/Sergi/Desktop/Credits/Firantoni/Firantoni.dwg
06 “ENCOFRANTONI”
El jurat ha valorat molt positivament la imatge generada en la proposta. El fet d’utilitzar un sol material, sense
adulterar, per resoldre tota la proposta i la creació de recorreguts interiors a la fira en diagonal respecte al carrer,
creant així un cosit entre les voreres del carrer urgell, facilitarà la permeabilitat de la fira. En definitiva resulta una
proposta plàsticament molt atractiva i d’una solució compositiva minimalista i oberta.

Dissenyat per: Raimon  Brustenga  Suny / Josep  Maria  Campistron  Campdepa / Xavier  Mayné  Alvero /

Patricia  Maymón  Díaz

/Users/Sergi/Desktop/Credits/Firantoni/Firantoni.dwg
07 “CARRETONS PER UN TUB”
El jurat ha valorat molt positivament la imatge generada també en aquest cas, que s’identifica molt amb el
caràcter expositiu d’una parada de fira, apostant per un element de separació que és al mateix temps el suport
expositiu dels paradistes, i que genera molta claredat i ordre per a una fàcil lectura i comprensió per part del
visitant. En aquest cas és una proposta que aposta per un producte més treballat però molt específic en el
programa a resoldre.

Dissenyat per: Jordi Rodriguez Bassa / Oihana García Acín

1-lámina (2)
Tal i com s’especificava a les bases del concurs, les propostes guanyadores es faran públiques a la web de
l’AJAC així que s’informi als equips per part del jurat.
I, per deixar-ne constància, signa la següent acta
A Barcelona el 12 de maig del 2016
Òscar Barrabin Navarro, Secretari del jurat.

 

Podeu descarregar-vos l’acta oficial aquí

 

1272 Views

Opina

Nom obligatori