El documental AJAC és un observatori de les opinions dels joves arquitectes, deixa constància de la situació de l’arquitectura en cada edició del premi. En aquesta sisena edició els premiats reflexionen sobre la crisi, una crisi d’idees, professional, econòmica, una crisi d’oportunitats.

Direcció: Albert Casanovas
Muntatge: Pau Bacardit i Christian Moyés
Edició: Novembre de 2008

 

El premiat AJAC Diego Carrillo ens respon a les preguntes del documental des del Marroc.