La ciutat dibuixada pels arquitectes és el blog del curs optatiu sobre ciutat i representació de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona impartir per les professores Mar Santamaria Varas (coordinadora) i Montserrat Ribas.

Un curs que continua potenciant la idea de que els arquitectes joves hem de dominar els Parametres sobre la realitat per poder captar o preveure alguna de les situacions que trobem en el món que pensem, entenem o volem transformar.

Ciutat i mesura

Aprenem a mirar amb les eines.
Dibuixar=Veure
La imatge sintètica i la descripció literària
Benjamin i els passatges
Le Corbusier i la terra des de l’aire
Les eines digitals i la ciutat augmentada
Dibuixar=transmetre, comunicar, evocar

Procés // The Invisible Condition per Edouard Cabay

The agency of mapping de James Corner
Mercator i les representacions del globus terrestre
John Snow i el mapa del còlera
La distància emocional de Guy Debord
Els intruments, les dades científiques i la ciutat
El temps i la dansa
Les experiències de l’atelier -Re

 

Experiments

 

Segregació racial a Amèrica

L’Eva Gónzalez ens ha il·lustrat a través d’una sèrie de cartografies de la segregració racial als Estats Units de Dustin Cable (investigador al Cooper Center for Public Service de la Universitat de Virginia) publicada a The Wired com és possible representar el territori a través de la població que hi viu. En les diverses cartografies s’observa un repartiment de la població en àmbits contigus habitats per un sola raça; per contra, existeixen molt poques àrees on es produeixi la mixtura.

L’Eva ha plantejat a la resta del curs la següent pregunta: com seria una cartografia de les nacionalitats en el cas de Barcelona? Quines diferències trobaríem entre centre i perifèria? Es reproduirien els mateixos patrons de les grans metròpolis dels Estats Units?