Newsletter

* = campo obligatorio
Tipus de subscripció

powered by MailChimp!
difusio_obra

WASI-SABI / Arantxa Manrique, Yaiza Terré


/// Àmbit A: obra realitzada A.3-disseny de mobiliari, arquitectura efímera i arquitectura d’interiors Jurat: Manuel Sánchez-Villanueva, Javier Mariscal, Ramon Farré-Escofet WASI-SABI /  Arantxa Manrique, Yaiza Terré  

MZ / Pilar Calderón, March Folch, Pol Sarsanedas


/// Àmbit A: obra realitzada A.1-arquitectura Jurat: Nevzat Sayin, Mercè Berengue, José Ballesteros MZ /  Pilar Calderón, March Folch, Pol Sarsanedas