Antecedents

 

Ja fa més d’una dècada que el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya s’esforça per conèixer l’abast de l’exercici professional a l’estranger dels arquitectes catalans, i els resultats obtinguts a cada edició han sobrepassat amb escreix els de l’anterior. Així doncs, el 1993, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, es presentava al Congrés de la Unió Internacional d’Arquitectes de Chicago l’Arquitectura Catalana al Món, un stand i un catàleg que detectaven entorn d’un centenar d’obres. El 2002, de nou en ocasió d’un congrés de la UIA a Berlín el COAC va presentar el treball Projeccions >> Arquitectura Catalana al Món, que ja doblava àmpliament la relació de projectes. Només tres anys després, ArqCatMón 2005 duplica de nou les xifres i ofereix una panoràmica de més de cinc-cents treballs realitzats a l’estranger per un total de dos-cents quaranta-dos arquitectes catalans.