ARQUITECTURA CATALANA AL MÓN / CATALAN ARCHITECTURE ABROAD

Realització / Production:
DEPARTAMENT DE RELACIONS INTERNACIONALS COAC / DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS COAC
Jordi Farrando, director del Departament / Director
Llúcia Nadal, coordinadora del projecte / Project Coordinator
Darko Kramer, Rafael Balanzó, Fernando Porcel

Disseny logotip
/ Logo design:
Indissoluble®
Agustina Pérez Miori, dissenyadora gràfica / Graphical designer

Disseny del sistema informàtic i la pàgina web
/ IT system and webpage design: COACNET
Elisabet Altés, directora del departament / Department Director
Daniel Tomàs, dissenyador web / Web Designer


ArqCatMón - EXPOSICIÓ I ATLES / EXHIBITION AND CATALOGUE


Coordinació general /
Overall coordination
Alessandro Scarnato, Llúcia Nadal

Disseny i producció
/
Design and production
indissoluble®

Jordi Hernández, Juan Roberto Vásquez, directores / Directors
Agustina Pérez Miori, Andrea Schuckmann, Paola Ghirardi, Maja Denzer, Miriam Bernabé Perelló, Xavier Estrada i Cotano

Muntatge / Assembly
CincoD


Comunicació
/ Communication:
DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ COAC / COMMUNICATION DEPARTMENT COAC
Carme Polo, directora del Departament / Director of the Department
Laura Bayo

Correccions i traduccions / Corrections and translations:
Mònica Cabré, Elaine Fradley, Gülsevim Erhan

Editor catàleg / Catalogue publisher
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, COAC

Comissió de selecció de l'exposició / Exhibition selection commeetee
Jesús Alonso, Jordi Farrando, Jordi Sardà, Olga Tarrasó, Xavier Costa, Diane Gray


© fotografies dels seus autors / © fotos by authors

AGRAÏMENTS / ACKNOWLEDGEMENTS:

Oficina de concursos COAC / Competitions Office
Secretaria COAC / Secretariat
Marketing COAC / Marketing
Publicacions COAC / Publications
Àrea de Cultura COAC / Culture Division
Elena Ramos, Assessoria Jurídica COAC / Legal Office COAC
Maite Pallarols, Centre de càlcul COAC / Server COAC

els arquitectes catalans per haver-nos permès donar a conèixer l'obra que han fet a l'estranger / the Catalan architects for allowing us to make their work abroad known

i també / also:
Serena Vergano (Taller de Arquitectura)
Concha Mayo (Actar Architecture)
Maricel Aguilera (Corea Moran Arquitectura)
Maria Bohigas (MBM Arquitectes)

ArqCatMón és una iniciativa del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) / ArqCatMón is an initiative of the Architects’ Institute of Catalonia (COAC)

Degà / President: Jesús Alonso
Secretari / Secretary: Jorge Ozores
Tresorer / Treasurer: Josep Maria Guillumet
Presidents de Demarcacions / Branchs Presidents:
Barcelona: Jordi Ludevid
Ebre: Carlos Vergés
Girona: Josep Riera
Lleida: Pere Robert
Tarragona: Jordi Bergadà
Vocals / Board members: Jordi Sardà, Santiago Cervelló, Joaquim Figa, Elsa Ibar