Francesc Pernas Galí
Barcelona, 1948
Número de col·legiat: 4246-3
Titulació: 1971 ETSAB - UPC Barcelona
Altres títols: Master HSPD, Columbia University, Nova York - Dip HFP, Polytechnic N. Londres - Dip.Integració Europea PCPE
Especialitat: edificació
Casa Consultors i Arquitectes SL
Francesc Pernas Galí
Pg de Cordelles 16, 3.2. 08290 Cerdanyola del Vallès
Tel i fax: +34 935946520 | +34 935946521
HOSPITAL NOSTRA SENYORA DE MERITXELL
Escaldes d’Engordany, Andorra. 1994
amb encàrrec professional  Obra construïda
CASA va néixer el 1987 com a continuació empresarial de la tasca desenvolupada fins a la data pel seu actual director, l’arquitecte Francesc Pernas Galí. La seva activitat està centrada en edificis hospitalaris i assistencials, però també es realitzen alguns altres tipus de projectes de gran complexitat funcional. Una organització flexible, amb col·laboradors externs per al desenvolupament del càlcul estructural i les instal·lacions, permet la realització de tot tipus d’encàrrecs, incloent la gestió total del projecte i l’obra, tot fixant objectius de cost i termini que generalment assolim.
 
   Edició: 2002  

© ArqCatMón 2005 és una iniciativa del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
La documentació i informació contingudes a l’Atles ArqCatMón ha estat lliurada voluntàriament pels arquitectes autors de les obres i, és per això, que els continguts que hi apareixen són responsabilitat exclusiva d’aquells en allò referent als drets d’autor. També és responsabilitat dels autors l’estil i la veracitat de les informacions, que s’han publicat respectant els textos dels seus autors.
La reproducció i difusió d'aquest material está limitada a finalitats exclusivament no lucratives i fent esment sempre de l'expressió: Font: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.