Convocatòria Assemblea i Eleccions 2013

Assemblea General Extraordinària el DIJOUS 26 DE SETEMBRE DE 2013

Havent estat presentada una única candidatura a Junta Directiva de l’AuS en les eleccions convocades el 16 de juliol, formada per les següents persones:

Núria Pedrals, presidenta
Marta Goñi, vice-presidenta
Lluís Grau, vice-president
Aurora Rebollo, tresorera
Marta Fernández, secretària

Vocals:
Jordi Caminero
Sergi López-Grado
Anna Manyes
Oriol Muntané
Daniel Tigges

D’acord amb l’article 33 del Reglament de l’Agrupació, en aplicació supletòria de l’article 61.3 dels Estatuts col.legials i article 12 del Reglament Electoral del COAC, La Junta Directiva ACORDA amb 2 vots en contra, proclamar electa de manera directa l’esmentada candidatura per manca d’oponents. La presa de possessió de la nova Junta Directiva, i el traspàs d’assumptes per part de la Junta sortint tindran lloc durant l’Assemblea General:

Data: 26 de setembre, 17:30 hores

Lloc: Sala d’Actes, seu COAC de Plaça Nova, 5

Posteriorment s’organitzarà un sopar de celebració, lloc a confirmar.

Us animem a participar i apuntar-vos (és important per gestionar la reserva),

enviant un mail a auscatalunya@coac.cat

 

 

Barcelona, 16 de juliol de 2013

La Junta Directiva de l’Agrupació Arquitectes i Sostenibilitat, AuS, reunida en sessió de data 9 de juliol, convoca l’Assemblea General Extraordinària el DIJOUS 26 DE SETEMBRE DE 2013 a les 17:30 hores en primera convocatòria i a les 18:00 hores en segona, a la Sala Picasso de la seu del COAC, amb el següent ORDRE DEL DIA:

  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior
  • Eleccions per a renovar tots els càrrecs de la Junta Directiva
  • Precs i preguntes

Per a facilitar la participació a les eleccions es detallen a continuació les normes relatives a les eleccions, aprovades per la Junta Directiva de l’Agrupació i referències o transcripció d’articles del Reglament de l’Agrupació AuS relatius al tema.

El criteri que s’ha seguit a l’hora d’interpretar i aplicar el Reglament és d’aplicar el principi de preservació i garantia de la màxima participació democràtica.

Normativa Electoral .pdf
Llistat d’electors AUS.pdf