II Jornada rehabilitació energètica d’edificis residencials

Lloc: Sala d’actes del COAC, plaça Nova 5
Data: 25 de Març de 2015

Segona jornada dedicada a la rehabilitació energètica d’edificis residencials, amb la presentació de 2 projectes realitzats a Madrid, sobre edificis plurifamiliars, i un altre en fase de realització al barri de Les Planes, centrat en habitatges unifamiliars.

2 circunstancias, 2 soluciones; distintas prioridades para rehabilitaciones energéticas en vivienda social, a càrrec de  Margarita de Luxán, Dra. Arquitecta, Catedràtica d’Expressió gràfica arquitectònica a la ETS d’Arquitectura de la UPM, directora del Seminario de Arquitectura Integrada en su Medio Ambiente (SAIMA) i membre del Grupo de Investigación para Arquitectura y Urbanismo más Sostenibles (GIAU+S)
Coneixerem els detalls de 2 projectes de  rehabilitació energètica d’edificis d’habitatge  . Rehabilitar amb criteris de sostenibilitat un edifici d’habitatges, mantenint els murs i sostres, encara que es canviïn les divisòries interiors, se substitueixin totes les fusteries, s’incorporin aïllaments i es canviïn les instal•lacions, suposa aproximadament un estalvi energètic i de contaminació del 60% del consum actual respecte a la construcció d’un edifici nou.
A més, la rehabilitació minimitza els problemes de marginació i insostenibilitat social de sectors de la població amb carències econòmiques.
Segons dades de 2005, Espanya és el país de la Unió Europea amb el major nombre d’habitatges per habitant, 538 per cada 1000 ciutadans en front de les 432  de mitjana que registra el conjunt de països europeus.
Es calcula que a Espanya hi ha més de 4.000.000 d’habitatges buits, i que rehabilitar el que ja existeix suposa actuar sobre 22.000.000 d’habitatges.
Avui en dia és la major proposta edificatòria sostenible.

Auto regeneració del barri de Les Planes a través de la rehabilitació energètica, a càrrec de Bernat Colomé i Jordi Mitjans, arquitecte membres del col.lectiu arqbag
PASaPAS és un projecte de recerca-acció que promou l’auto regeneració del barri de Les Planes, entesa com la millora del seu metabolisme urbà. A través de l’empoderament i la participació ciutadana es pretén incentivar una actitud proactiva que permeti donar resposta a les pròpies necessitats, promovent les dinàmiques cooperatives identitàries del barri.
Després de realitzar un estudi exhaustiu, es proposen una sèrie d’accions a realitzar en alguns dels habitatges més afectats del barri. S’elabora una combinatòria de solucions constructives, segons criteris energètics, econòmics i materials, i dues premisses fonamentals: quantitat de recursos econòmics per al material d’obra i el nombre d’operaris disponibles. Es plantegen intervencions de rehabilitació energètica i millora de l’habitabilitat dels habitatges: aïllament tèrmic, augment de captació solar passiva, estanqueïtat a finestres i altres obertures, control i gestió de l’aire viciat, o la millora d’accessibilitat als àmbits domèstics.
La proposta planteja revertir la situació actual del barri, impulsant estratègies d’autosuficiència que aportin una major capacitat de resposta, tendint cap a un model urbà més eficient.

Currículum Margarita de Luxán

Currículum Arqbag

Vídeos i presentacions de la jornada rehabilitació energètica en edificis residencials 2014