Bloc 3: la ciutat resilient

Le ciutats afronten grans reptes econòmics, ambientals i socials. Noves amenaces, com els impactes derivats del canvi climàtic, ja són una realitat.

La resiliència d’una ciutat es la seva capacitat de suportar, adaptar-se i recuperar-se d’un impacte en el menor temps possible.

Com es pot millorar la resposta de la ciutat als nous reptes urbans amb aquesta mirada transversal?

Que es la resiliència social, i com s’aplica a projectes de microurbanisme, revitalització de pobles o barris?

Com es potencia la cohesió de barris a partir de la participació, la capacitació i el treball transversal?

L’espai urbà a Barcelona, Francesc Magrinyà

L’escala de les decisions. Noves eines, Àgapit Borràs

La poètica del suburbi, Marta llorente

Mobilitat sostenible, eficient, segura i justa, Lluís Brau

Potenciant la cohesió dels barris, Pedro Lorenzo

Debat moderat per Bettina Schaefer

Francesc Agapit_b Lluis_Brau Pedro_L Marta_Llorente