Jornada verd urbà i disseny de la ciutat

Jornada dedicada al verd urbà, amb Josep Selga

Data: dimarts 14 de Març de 2017

Josep Selga, biòleg especialista en Arboricultura i col.laborador en projectes d’urbanisme i paisatge.

Quan parlem de verd urbà convé fer algunes consideracions prèvies. Quin paper té el verd urbà a les nostres ciutats? Es tracta únicament d’embellir la trama urbana? Es tracta de pintar de verd els errors d’un urbanisme basat en la mobilitat del vehicle privat? Potser hauríem de preguntar-nos si les nostres ciutats són habitables. És a dir, si els nostres pobles i ciutats són territoris on podem viure i desenvolupar-nos com a espècie en plenitud.

S’ha banalitzat el verd urbà perquè s’ha reduït el seu paper a un element ornamental, és a dir prescindible, accessori que només serveix per embellir. La seva presència en el disseny urbà ha estat subjecte a les diferents sensibilitats i sovint és víctima d’una certa arbitrarietat.

Hi ha nombroses evidències científiques que posen de manifest que la infraestructura verda és una de les claus de l’habitabilitat de les ciutats.

Més enllà dels beneficis ambientals i paisatgístics, la nostra salut (benestar físic, mental i social) depèn d’això. Si volem “ciutats humanes” hem de construir-les amb la Naturalesa. 

No es tracta d’introduir trossos de natura a la ciutat, sinó de repensar la ciutat des de la lògica de la Naturalesa.

Croquis de Freytet (F.) 1990
Croquis de Freytet (F.) 1990 Mailliet (L.), Bourgery (C.). L’ArboricultureUrbaine.Institutpour le développementforestier. Paris 1993.

18:00h  Verd urbà en les ciutats del futur

19:00h  Descans

19:15h   L’arbre en el disseny de la ciutat

20:15h  Col.loqui

 

Més informació sobre el Josep Selga al següent enllaç:Presentació Josep Selga