1. Serveis Professionals
Serveis professionals
 
     
     
     
   
 


ACCESIBLE.COM
Aquesta pàgina proporciona informació per obtenir sol·lucions adients per resoldre el tema de l'accessibilitat física a les obres.
http://www.accesible.com.ar

 

   
 


ACESEG
Associació Catalana d'Empreses de Sondeigs i Estudis Geotècnics
http://www.aceseg.org

 

   
 


AGENCIA TRIBUTARIA
Serveis d'informació general i tributària, programes d'ajuda i transaccions personalitzades.
http://www.aeat.es

 

   
 


ARLIS/NA
Art Libraries Society of North America
http://www.arlisna.org

 

   
 


ARQUITASA
Sociedad de Tasaciones de los Colegios de Arquitectos de España. Informació, productes, preus i cursos d'aquesta societat.
http://www.arquinex.es/arquitasa/index.htm

 

   
 


ARQUITECTOS-ON LINE
Servei de consulta on line sobre arquitectura i construcció.
http://www.arquitectos-online.com

 

   
 


ASEMAS
Asociación de Seguros Mutuos de Arquitectos Superiores.
http://www.asemas.es

 

   
 


BARCELONA, POSA'T GUAPA
Campanya de protecció del paisatge urbà de Barcelona, que engloba un conjunt de programes de subvencions i ajuts.
http://www.bcn.es/paisatgeurba

 

   
 


BCNPIC
Punt d'Informació Cartogràfica de Barcelona. Informació urbanística, topogràfica, de parcel·lació i comerç alimentari a diverses escales.
http://www.bcn.es/cgi-bin/pt.pl?url=/guia/welcomec.html

 

   
 


BUZZSAW.COM
Pàgina d'AutoDesk, on qualsevol usuari pot desar els arxius i les dades que vulgui (dibuixos, textos, etc) en un servidor a Internet.
http://www.buzzsaw.com

 

   
 


CAIXA D'ARQUITECTES
Serveis financers, banca a distància, links amb serveis a la professió, correu electrònic.
http://www.arquired.es/

 

   
 


CONCURSOS DE ARQUITECTURA
Pàgina web amb informació de tots els concursos d'arquitectura internacionals, nacionals, d'idees, d'estudiants, d'edificació i premis, assessories...
http://www.concursosdearquitectura.com

 

   
 


COOPERATIVA DE ARQUITECTOS GUADALQUIVIR
Pàgina de la cooperativa del Colegio de Andalucía Occidental, amb serveis de llibreria, papereria, informàtica,...
http://www.arquired.es/profesion/coaao/coope/default.html

 

   
 


EUPALINOS
Web de la cooperativa Jordi Capell. Eupalinos arch és un centre de serveis especialitzats per a l'arquitecte a Internet.
http://www.eupalinos.com

 

   
 


H.N.A.
La pàgina de la Hermandad Nacional de Arquitectos conté tota la informació d'assegurances, plans de pensions.
http://www.hna.es

 

   
 


IDES. INSTITUT D'ESTUDIS DE SEGURETAT
Web de la fundació IDES amb l'objectiu d'augmentar la capacitat social de coneixement, anàlisi, previsió, minimització i control del risc.
http://www.seguretat.org

 

   
 


MASTER
Fòrum tècnic on troben respostes i oportunitats els usuaris de programes de Cad i Render.
http://www.master.darco.com.mx

 

   
 


OCTSA
Oficina de Control Tècnic S.A.
http://www.octsa.com

 

   
 


SHAREWARE
Programari compartit i demostracions comercials, per a Windows 95/98, Win NT i Macintosh.
http://shareware.cnet.com/

 

   
 


URBA-WEB
Colectiu de tècnics, que colaboren amb professionals i organismes públics en el desenvolupament de projectes urbanístics, aixecaments topogràfics i delineació digital.
http://www.urbaweb.com

 

   
 


URBA.NET
Pàgina especialitzada en la gestió i administració de projectes urbanístics, i pretén ser el magatzem centralitzat de consultes que, sovint, necessiten fer els ciutadans i professionals.
http://www.urba-net.com