1. Treball,beques
Treball,beques
 
     
     
     
   
 


ARQUINEX
Informació de convocatòries i concursos a Arquinex, a través dels butlletins oficials.
http://www.cscae.com/boletines/inforbol.htm

 

   
 


BARCELONA
Pàgina de l'Ajuntament de Barcelona a on publiquen les licitacions en curs.
http://bcnweb3.bcn.es/cgi-busqueda/bawxxbsimple.pl?queryText=licitacions&A=NouAjunSimple&Buscar.x=9&

 

   
 


DATASUB.COM
Convocatòries de subvencions amb els respectius impresos de sol·licitut, de la Unió Europea, Espanya i les comunitats autònomes.
http://www.datasub.com

 

   
 


FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA
Institució amb la finalitat d'impulsar la investigació amb una visió àmplia al servei de la societat.
http://www.fcr.es/CA/index1.htm

 

   
 


GENERALITAT DE CATALUNYA
Informació de places a la Generalitat de Catalunya.
http://www.gencat.es/oposicions/

 

   
 


MINISTERIO ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Informació de places a totes les administracions
http://www.igsap.map.es/cia/oferta/oferta.htm

 

   
 


MINISTERIO ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Informació de beques, premis, ajudes i subvencions.
http://www.igsap.map.es/docs/cia/becas/becas.htm

 

   
 


MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Cercador de les convocatòries d'ajuda i beques per part del Ministeri i d'altres organismes.
http://www.mec.es/becas/becas.html