1. Legislació
Legislació
 
     
     
     
   
 


AENOR
Es pot consultar la informació referencial de les normes UNE
http://www.aenor.es

 

   
 


AGENCIA TRIBUTARIA ESTATAL
Pàgina d'informació de l'Agència Tributària Estatal.
http://www.aeat.es

 

   
 


ARQUINEX
Normativa general i específica de cada comunitat autònoma.
http://www.arquinex.es/normativa/

 

   
 


BOE
Accés a les pàgines del Butlletí Oficial de l'Estat.
http://www.boe.es/

 

   
 


CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
Pàgina web de la Universitat d'Alacant on hi ha digitalitzats el BOE, i els butlletins de les Comunitats Autònomes.
http://www.cde.ua.es

 

   
 


CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA
Reglament intern dels col·legis oficials d'arquitectes pels concursos d'arquitectura.
http://www.arquinex.es/consejo

 

   
 


DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES DE ESPAÑA
Índex on es poden trobar les conexions amb els butlletins oficials tant d'Espanya com d'algun altre país europeu.
http://www.internenes.com/boletines/

 

   
 


DOG
Enllaç al Diari Oficial de la Generalitat.
http://www.gencat.es/diari/

 

   
 


EUR-LEX
Web gratuïta de Dret Europeu.
http://europa.eu.int/eur-lex/en/

 

   
 


GIED
Gerencia de infraestructura y equipamiento de la defensa. Subastes de les propietats d'aquest organisme.
http://www.gied.es

 

   
 


INDEX NORMATIVA TURÍSTICA
Normativa a Catalunya, d'hotels, càmpings, apartaments, restauració...
http://www.gencat.es/turisme/normativa/index.htm

 

   
 


INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE
Web que publica la informació sobre les condicions de seguretat i salut en el treball a nivell estatal. També inclou links a les institucions corresponents a nivell europeu.
http://www.mtas.es/insht/

 

   
 


MINISTERIO DE FOMENTO
Normativa estatal sobre edificació.
http://www.mfom.es/vivienda/

 

   
 


NORMATIVA I SUBVENCIONS. ALTENER.
Normativa i subvencions en el camp de les energies renovables a l'arquitectura, dins la pàgina del programa Altener.
http://www.coac.net/mediambient/documentacio/normativa_subvencions.htm

 

   
 


NORMATIVA Y LEGISLACIÓN. ETSA SEVILLA.
Recursos sobre informació de legislació, organismes, bases de dades, i compendis de les normatives autonòmiques i estatals.
http://www.bibarquitectura.us.es/paginanormativa/Marconormartiva.htm

 

   
 


SOLOARQUITECTURA
Apartat d'aquesta web amb les lleis, normes i reglaments necessaris per a realitzar un projecte d'Arquitectura.
http://www.soloarquitectura.com/documentos.html

 

   
 


TODA LA LEY .COM
Tota le legislació espanyola a internet.
http://www.todalaley.com

 

   
 


TOGAS XIX
Pàgina web de La Vanguardia sobre legislació i aspectes relacionats amb el dret i la justicia.
http://www.togas.biz