1. Medi Ambient
Medi ambient
 
     
     
     
   
 


ACESEM
Associació Catalana d'Empreses de la Síndrome de l'Edifici Malalt. Portal d'entrada cap a altres pàgines bàsicament sobre ventilació i renovació d'aire i la seva qualitat.
http://www.acesem.com

 

   
 


AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE
Agenda del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, especialitzada en construcció i desenvolupament sostenible.
http://www.apabcn.es/sostenible

 

   
 


BEST ENVIRONMENTAL DIRECTORIES
Cercador sobre temes relacionats amb el medi ambient.
http://www.ulb.ac.be/ceese/meta/cds.html

 

   
 


BIOARCHITETTURA
Centre dedicat a la divulgació de la construcció ecològica i mediambiental, amb activitats, publicacions, noticies, cursos, viatges, enllaços...
http://www.bioarchitettura.org

 

   
 


CARTA D'AALBORG
Carta de les ciutats europees cap a la sostenibilitat.
http://www.iclei.org/europe/ac-spani.htm

 

   
 


CEIA
Centre d'estudis d'informació ambiental, gestionat des de l'Institut Català de Tecnologia, dedicat a la formació i aprenentatge dels comunicadors ambientals i a la creació de recursos de coneixement.
http://terrabit.ictnet.es/catala

 

   
 


CENSOLAR
Centro de Estudios de la Energía Solar. Informació sobre el seu curs a distància, noticies, ofertes comercials, calendari d'activitats, extens llistat d'enllaços, directori internacional sobre publicacions, associacions i entitats.
http://www.censolar.es

 

   
 


CENTRE DE RECERCA ECOLÒGICA I APLICACIONS FORESTALS
Centre de recerca per impulsar la investigació bàsica i aplicada en ecologia terrestre.
http://www.creaf.uab.es

 

   
 


CENTRE DE RECURSOS MEDIAMBIENTALS
Pàgina de consulta, informació i notícies de temàtica mediambiental.
http://www.crmxl.com/crm2000/

 

   
 


CIEMAT
Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas. Informació sobre projectes d'investigació i desenvolupament, notícies, una base de dades de publicacions, cursos, convocatories i activitats.
http://www.ciemat.es

 

   
 


CIUDADES PARA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE
Biblioteca amb informació, serveis, catàlegs d'experiències, forums i documents de ciutats sostenibles.
http://habitat.aq.upm.es/

 

   
 


CSTB
Pàgina que enllaça amb el software TRNSYS 15, dissenyat específicament per al càlcul d'instal·lacions solars i el disseny d'edificis amb consideracions bioclimàtiques.
http://evl.cstb.fr

 

   
 


DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient.
http://www.gencat.es/mediamb

 

   
 


EAP.BX
École d'Architecture et de Paysage de Bordeaux.
http://www.bordeaux.archi.fr

 

   
 


ECOGEST
Portal de medi ambient industrial
http://www.ecogest.com

 

   
 


EL WEBO VERDE
Pàgines d'ecologisme quotidià. Revista electrònica afí a la Universitat de Barcelona, amb diversos articles sobre la temàtica ambiental.
http://www.pangea.org/~vmitjans/index.html

 

   
 


ENERGIA SOSTENIBLE
Pàgina d'informació sobre energies renovables i eficiència energètica gestionada pel Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear.
http://www.energiasostenible.org

 

   
 


ENTITAT DE MEDI AMBIENT
Institució de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
http://www.ema-amb.com

 

   
 


ENVIRONMENTAL BUILDING NEWS
Web d'una publicació per als professionals de la construcció de Nord-Amèrica i Canadà, que comprèn un ampli ventall de camps relacionats amb la construcció sostenible. Conté també una bibliografia recomanada classificada per temes.
http://www.ebuild.com

 

   
 


EREN
Energy Efficiency and Renewable Energy Network. Informació i assessorament sobre energies renovables, i enllaços amb serveis, institucions governamentals, centres de recerca...
http://www.eren.doe.gov

 

   
 


ESRU GLASGOW
Energy Systems Research Unit. University of Strathclyde. Exemples comentats d'edificis energèticament eficients.
http://www.esru.strath.ac.uk/

 

   
 


EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY
Portal europeu d'informació del medi ambient.
http://www.eea.eu.int/

 

   
 


EUROSOLAR
European Association for Solar Energy.
http://www.eurosolar.org/index800e.html

 

   
 


FÒRUM CÍVIC BARCELONA SOSTENIBLE
El fòrum selecciona i defineix un conjunt d'indicadors per mesurar la qualitat ambiental, social i econòmica de Barcelona.
http://www.globaldrome.org/FCBS

 

   
 


GREENBUILDER
Manual amb articles sobre estalvi d'energia, aigua i materials de construcció.
http://www.greenbuilder.com/sourcebook/contents.html

 

   
 


IAPS
International Association for People-Environment
http://www.udc.es/dep/ps

 

   
 


IISD
Institut Internacional per al Desenvolupament Sostenible
http://iisd1.iisd.ca

 

   
 


INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA
Informació sobre l'institut, activitats, àmbits d'actuació, programes, publicacions, energies renovables i gran quantitat d'enllaços relacionats amb l'energia,
http://www.icaen.es

 

   
 


INTERNATIONAL COUNCIL FOR LOCAL ENVIRONMENTAL INITIATIVES
Associació de governs municipals que duu a terme diferents campanyes i projectes, dins el compromís de la sostenibilitat. La web ofereix informació sobre iniciatives, projectes, notícies, documents i base de dedes d'enllaços,
http://www.iclei.org

 

   
 


ISES ITALIA
Secció italiana de la Internacional Solar Energy Society. Informació sobre construcció sostenible i consum d'energia.
http://www.isesitalia.it

 

   
 


JUNTA DE RESIDUS
Gestió dels residus que es generen a Catalunya i entre ells, els residus generats per a la construcció.
http://www.junres.es

 

   
 


LA CASA VERDA
Centre d'assessorament i informació bibliogràfica sobre temes d'energia, medi ambient i àrees relacionades.
http://www.uv.es/~fonsmeda

 

   
 


LA COMISSIÓ EUROPEA
Pàgina de medi ambient de la Comunitat Europea. Legislació, àmbits d'actuació, possibilitats de financiació, publicacions, principals ponències i comunicats de premsa, activitats i material audiovisual.
http://europa.eu.int/comm/environment/index_es.htm

 

   
 


MASTER EN INTERVENCIÓ AMBIENTAL
Màster de l'Universitat de Barcelona. Màster en intervenció ambiental; Persona, societat i gestió.
http://www.ub.es/dppss/psicamb/mastiamc.htm

 

   
 


MILIARIUM AUREUM
Pàgina d'enginyeria civil i medi ambient. Bibliografia, software tècnic, directori comercial, concursos, normativa, formació i novetats.
http://www.miliarium.com

 

   
 


MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Informació general d'aquest Ministeri.
http://www.mma.es

 

   
 


OIKOS. GREEN BUILDING SOURCE
Disseny i construcció sostenible, ja que persegueix premises d'economia i ecologia. Conté un catàleg de llibres, vídeos i programes, un llistat de productes i empreses, un arxiu d'articles d'opinió i enllaços.
http://www.oikos.com

 

   
 


PLATAFORMA CIUTAT GLOBAL
Sistema d'informació ambiental que presenta la realitat d'un municipi en suport cartogràfic.
http://www.ictnet.es/terrabit/pcg

 

   
 


PROGRAMA ALTENER
Pàgina del programa Altener, per fomentar l'ús de les energies renovables a l'arquitectura i a les ciutats.
http://www.coac.net/mediambient/renovables

 

   
 


PROGRAMA MAB
The Man and the Biosphere. Unesco.
http://www.unesco.org/mab

 

   
 


PROJECTE LIFE
Formació de tècnics en medi ambient i edificació.
http://www.coac.net/mediambient/Life/life.htm

 

   
 


ROBOT VERD
Sistema de recerca del Centre d'Estudis d'Informació Ambiental (CEIA), i es dedica al tractament d'informació sobre el medi ambient en el marc del desenvolupament sostenible.
http://terrabit.ictnet.es/catala/framset_verd.htm

 

   
 


SERVEI DE MEDI AMBIENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Suport a la gestió ambiental local, educació ambiental, legislació, estratègies i programes locals de sostenibilitat ecològica.
http://www.diba.es/mediamb/mediamb.htm

 

   
 


SMART ARCHITECTURE
Web dedicada a petites solucions ecològiques amb aplicació a l'arquitectura i l'urbanisme.
http://www.smartarch.nl/

 

   
 


SUSDESIGN
Senzilles aplicacions informàtiques per al disseny mediambiental de l'edifici.
http://www.susdesign.com

 

   
 


SUSTAINABLE CITY
Pàgina que ofereix programes de software per urbanisme sostenible.
http://www.global-vision.org/city/index.html

 

   
 


SUSTAINIBLE ARCHITECTURE : ECODESIGN AND LANDSCAPING
Informació sobre arquitectura sostenible, urbanisme ecològic, disseny, arquitectura integrada dins el paisatge i paisatgisme per a zones tropicals i subtropicals o de clima càlid.
http://www.aloha.net/~laumana/index.html

 

   
 


SUSTAINIBLE SOURCES
Aquesta web recull gran part dels recursos existents a Internet que incloguin opcions alternatives als mètodes tradicionals de construcció.
http://www.greenbuilder.com

 

   
 


THE AMERICAN SOLAR ENERGY SOCIETY
Recull documental sobre energia solar extret de reportatges, debats, universitats, institucions i autors relacionats amb l'energia solar.
http://www.ases.org/

 

   
 


TRNSYS
Software de simulació, per al càlcul d'instal·lacions solars.
http://sel.me.wisc.edu/TRNSYS/Default.htm

 

   
 


UNEP
Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides.
http://www.unep.ch

 

   
 


XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT
Marc de debat i d'intercanvi d'experiències per aconseguir objectius comuns de sostenibilitat en els municipis. Conté informació general així com una agenda d'activitats, documents i adreces.
http://www.diba.es/xarxasost