1. Escoles d'Arquitectura
Espanya
-Europa
-Altres
 
     
     
     
   
 


ALA
Academia Libertaria de Arquitectura. Barcelona.
http://straddle3.net/ala/index.html

 

   
 


ARQUITECTURA LA SALLE
Departaments, pla d'estudis, horaris, curs d'accés...
http://www.salleURL.edu/Arq/

 

   
 


ESARQ
Escola d'Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya.
http://www.unica.edu/ESARQ/

 

   
 


ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE BARCELONA. ARQUITECTURA TÈCNICA.
Informació general, normatives, calendaris...
http://www.eupb.upc.es/

 

   
 


ESCUELA DE ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Estudis d'arquitectura tècnica, arquitectura superior i doctorats. Informació de l'escola, publicacions, alumnes i selecció de projectes.
http://www.unav.es/arquitectura/index.htm

 

   
 


ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE GRANADA
Informació general, pla d'estudis, assignatures, delegació d'estudiants...
http://www.ugr.es/~arqtec/

 

   
 


ETSA GRANADA
Informació de la universitat.
http://www.ugr.es/~etsarqui/

 

   
 


ETSA LAS PALMAS
Departaments, tallers, biblioteca, pla d'estudis...
http://www.cda.ulpgc.es/

 

   
 


ETSA SEVILLA
Organització, docència, investigació, biblioteca, departaments, alumnes, publicacions...
http://www.arquitectura.us.es

 

   
 


ETSA VALLADOLID
Anuaris, activitats, alumnes i un portal amb enllaços d'arquitectura.
http://www.uva.es/arquitec/

 

   
 


ETSA VALÈNCIA
Pla d'estudis, calendari escolar, matrícula, cursos, adreces, personal...
http://www.upv.es/informa/estudiosv.html

 

   
 


ETSAB
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Informació general.
http://www.upc.es/etsab/

 

   
 


ETSAM
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Informació docent de l'escola, pla d'estudis, associacions d'estudiants, fòrums, empreses de construcció.
http://www.aq.upm.es/

 

   
 


ETSAV
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. Informació general, seccions departamentals, serveis i informació dels estudis.
http://www-etsav.upc.es

 

   
 


EUAT SEVILLA
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. Sevilla. Informació, estructura organitzativa, alumnes, departaments...
http://www.us.es/euat/

 

   
 


EUAT VALENCIA
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Valencia. Informació general, cursos, personal, història...
http://www.arqt.upv.es/

 

   
 


FACULTAD DE ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD DE CUENCA.
Informació dels objectius i estudis d'arquitectura i urbanisme que imparteix l'escola.
http://rai.ucuenca.edu.ec/facultades/arquitectura/

 

   
 


UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. CUENCA. ARQUITECTURA TÉCNICA.
Informació general.
http://www.uclm.es/sie/tecnicas/arqtecn/general.htm

 

   
 


UNIVERSITAT D'ALACANT
Introducció, programes, professors i activitats complementaries del departament de projectes.
http://www.ua.es/arquitectura