1. Editorials
Editorials
 
     
     
     
   
 


010 PUBLISHERS
Editorial holandesa especialitzada en arquitectura i disseny.
http://www.010publishers.nl

 

   
 


ACTAR
Editorial especialitzada en publicacions d'arquitectura, fotografia, disseny i art.
http://www.actar.es/

 

   
 


ARCHITECTURA & NATURA
Editors i llibreria especialitzada en arquitectura, arquitectura del paisatge i història de la natura.
http://www.archined.nl/architectura

 

   
 


ARENA EDITIONS
Editorial especialitzada en publicacions d'art contemporani i fotografia.
http://www.arenaeditions.com

 

   
 


ASSOCIACIÓ D'IDEES
Editorial que publica textes d'arquitectura, teatre i literatura de l'exili espanyol.
http://associaidees.org

 

   
 


BIRKHÄUSER
Editorial suïssa especialitzada en ciència i arquitectura.
http://www.birkhauser.ch

 

   
 


BLAU
Editorial portuguesa especialitzada en monografies d'arquitectes portuguesos.
http://www.cidadevirtual.pt/blau/

 

   
 


CP67
Librería Técnica CP67. Distribuïdora de llibres d'arquitectura, disseny gràfic, disseny industrial, art...
http://www.cp67.com

 

   
 


EDICIONS UPC
Publicacions de la Universitat Politècnica de Catalunya
http://www.edicionsupc.es

 

   
 


EDITORIALE UMBRA
Editorial dedicada a distribució de llibres, propis i d'altres editorials, amb la temàtica d'història de l'art.
http://www.italand.com/eu/

 

   
 


EDITRICE ABITARE SEGESTA
Editorial que publica periòdicament les revistes Abitare i Costruire.
http://www.abitare.it

 

   
 


ELLIPSIS
Editorial que publica guies i llibres d'arquitectura de petit format.
http://www.ellipsis.com

 

   
 


GRUPPO EDITORIALE FAENZA EDITRICE S.P.A.
Grup editorial especialitzat en la publicació de llibres i revistes de temes tècnics de diversos sectors. Aquest grup, també organitza conferències i alguns aconteixements relacionats amb la tècnica.
http://www.faenza.com

 

   
 


GUSTAVO GILI
Editorial de publicacions d'arquitectura i disseny
http://www.ggili.com

 

   
 


H2O
Pàgina web de la Galeria H2O ubicada a Barcelona, que també es dedica a editar publicacions d'arquitectura, disseny, art i fotografia.
http://h2o.es

 

   
 


INSTITUTO JUAN DE HERRERA
Edicions de llibres i quaderns de l'Instituto Juan de Herrera de la Universitat Politècnica de Madrid.
http://www.aq.upm.es/of/jherrera/inicio.html

 

   
 


INTERLIBRO
Servei d'importació, exportació i distribució de llibres especialitzats en arquitectura.
http://www.interlibro.com

 

   
 


JAMES & JAMES BOOKS
Editorial que conté una secció molt àmplia sobre l'energia i el medi ambient.
http://www.jxj.com

 

   
 


LIBRERIAS JUAN O'GORMAN
Llibreries especialitzades en arquitectura. Mèxic.
http://www.j-ogorman.com

 

   
 


NAI PUBLISHERS
Editorial holandesa del NAI, amb una producció propia bàsicament d'art i arquitectura.
http://www.naipublishers.nl

 

   
 


NAOS
Llibreria especialitzada en arquitectura. Catàleg dels llibres i revistes rebuts durant l'últim any.
http://www.naoslibros.es

 

   
 


PHAIDON
Editorial internacional, especialitzada en llibres d'art, arquitectura, fotografia, disseny, arts decoratives, cultura contemporanea, moda i cine.
http://www.phaidon.com

 

   
 


PIXEL PUBLISHING
Editorial de diverses publicacions, produides des d'un estudi de disseny gràfic Pixel.
http://www.pixel.es

 

   
 


PRINCENTON ARCHITECTURAL PRESS
Publicacions de la universitat de Princenton de Nova York, especialitzades en arquitectura, disseny i paisatgisme.
http://www.papress.com

 

   
 


TASCHEN
Editorial especialitzada en publicacions d'art, arquitectura i fotografia.
http://www.taschen.com

 

   
 


THE ATHENAEUM OF PHILADELPHIA
Publicacions del Athenaeum of Philadelphia, bàsicament dedicades a l'arquitectura dels Estats Units d'America.
http://www.philaathenaeum.org/

 

   
 


THE MIT PRESS
Edicions del Massachusets Institute of Technology.
http://mitpress.mit.edu

 

   
 


VERLAG NIGGLI AG
Editorial d'arquitectura, disseny, tipografies i art.
http://www.heer.ch