Pàgina:  1  2  3  ()
Cursos 
ETA190115 POSTGRAU EN REHABILITACIÓAquest curs requereix una clau d'inscripció
EGI1190201 REHABILITACIÓ DE FAÇANES I COBERTES. (M3 DEL POSTGRAU EN REHABILITACIÓ)
EGI1181006 CURS DE REHABILITACIÓ D'ESTRUCTURES I FONAMENTS. (M2 DEL POSTGRAU EN REHABILITACIÓ)
EBC3180406_Inspecció tècnica de l'edifici: ITEAquest curs requereix una clau d'inscripció
EBC1141006_Càlcul d'estructures en rehabilitació: fonaments, murs i pilars_3ed
EBC1141107_PRehab_8ed_M1: Inspecció i diagnosi d'edificis
EBC1141108_PRehab_8ed_M2: Rehabilitació d'estructures i fonaments
EBC1150102_PRehab_8ed_M3: Rehabilitació de façanes i cobertes
EBC1150301_PRehab_8ed_M4:Rehabilitació d'instal·lacions
EBC1150302_PRehab_8ed_M5:Introducció a la gestió integrada en rehabilitació sostenible
EBC1160214_PRehab_9ed_M1: Inspecció i diagnosi d'edificisAquest curs permet entrar als usuaris visitants
EBC1160215_PRehab_9ed_M2: Rehabilitació d'estructures i fonaments
EBC1160301_Rehabilitació urbana. Les noves fórmules d'èxit.
EBC1160401_PRehab_9ed_M3: Rehabilitació de façanes i cobertes
EBC1160501_PRehab_9ed_M4:Rehabilitació d'instal·lacionsAquest curs requereix una clau d'inscripció
EBC1160601_PRehab_9ed_M5:Introducció a la gestió integral en rehabilitació Aquest curs requereix una clau d'inscripció
EBC1160603_Càlcul d'estructures en rehabilitació: sostres | Cálculo de estructuras en rehabilitación: forjados_5ed
EBC1160904_Fonaments de la rehabilitacióAquest curs requereix una clau d'inscripció
EBC1161001_Càlcul d'estructures en rehabilitació: fonaments, murs i pilars | Cálculo de estructuras en rehabilitación: cimentaciones, muros y pilares_5edAquest curs requereix una clau d'inscripció
EBC1161003_PRehab_10ed_M1: Inspecció i diagnosi d'edificisAquest curs requereix una clau d'inscripció