Pàgina: ()   1  2  3  ()
Cursos 
EBC1160904_Fonaments de la rehabilitacióAquest curs requereix una clau d'inscripció
EBC1161001_Càlcul d'estructures en rehabilitació: fonaments, murs i pilars | Cálculo de estructuras en rehabilitación: cimentaciones, muros y pilares_5edAquest curs requereix una clau d'inscripció
EBC1161003_PRehab_10ed_M1: Inspecció i diagnosi d'edificisAquest curs requereix una clau d'inscripció
EBC1161201_PRehab_10ed_M2: Rehabilitació d'estructures i fonamentsAquest curs requereix una clau d'inscripció
EBC1170208_PRehab_10ed_M3: Rehabilitació de façanes i cobertesAquest curs requereix una clau d'inscripció
EBC1170301_PRehab_10ed_M4: Rehabilitació d'instal·lacionsAquest curs requereix una clau d'inscripció
EBC1170401_PRehab_10ed_M5:Introducció a la gestió integral en rehabilitacióAquest curs requereix una clau d'inscripció
EBC1171104_PRehab_11ed_M1: Inspecció i diagnosi d'edificisAquest curs requereix una clau d'inscripció
EBC1180102_PRehab_11ed_M2: Rehabilitació d'estructures i fonamentsAquest curs requereix una clau d'inscripció
EBC1180203_PRehab_11ed_M3: Rehabilitació de façanes i cobertesAquest curs requereix una clau d'inscripció
EBC1180402_PRehab_11ed_M4: Rehabilitació d'instal·lacionsAquest curs requereix una clau d'inscripció
EBC1180403_PRehab_11ed_M5: Introducció a la gestió integral en rehabilitacióAquest curs requereix una clau d'inscripció
EBC2140502_Càlcul d'estructures en rehabilitació: sostres_3ed
EBC2150403_Càlcul d'estructures en rehabilitació: sostres | Cálculo de estructuras en rehabilitación: forjados_4ed
EBC2151009_Càlcul d'estructures en rehabilitació: fonaments, murs i pilars | Cálculo de estructuras en rehabilitación: cimentaciones, muros y pilares_4ed
EBC2151021_Reconeixement i avaluació d’edificis existents. Nou decret d’ITE
EBC2160605_Materials i tècniques de restauració en la rehabilitació
EBC2170607_Càlcul d'estructures en rehabilitació: sostres_6edAquest curs requereix una clau d'inscripció
EBC2171006_Càlcul d'estructures en rehabilitació: fonaments, murs i pilars | Cálculo de estructuras en rehabilitación: cimentaciones, muros y pilares_6edAquest curs requereix una clau d'inscripció
EBC3170616_L’ús de materials tradicionals: la calçAquest curs requereix una clau d'inscripció