Cursos 
7.19.054.00 - Jornada sobre les novetats de la normativa d'eficiència energètica en l'edificació
5.19.019.00 - CRITERIS BÀSICS I CÀLCULS SENZILLS D'INSTAL·LACIONS E2
EGI1180901 CURS DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
ETA180608 Jornada de Rehabilitació Energètica
EGI1171202 Jornada sobre la llei del canvi climàtic: sostenibilitat, eficiència energètica, materials i NZEB
EGI1161201 Jornada en rehabilitació residencial en clau energètica i social
EBC1160403_Rehabilitació energètica d'edificis existents
EBC2150602_Rehabilitació energètica d'edificis existents: criteris i bones pràctiques (5ed) | Rehabilitación energética de edificios existentes: criterios y buenas prácticas (5ed)
EBC1130604_CriterisRehabilitacioEnergetica_Juny2013
EBC1130418_CriterisRehabilitacioEnergetica_Abril2013
EBC2121101_Rehabilitació energètica d'edificis existents
EBC2130302_Rehabilitació energètica d'edificis existents (2ed)
EBC1131004_Rehabilitació energètica d'edificis existents: criteris i bones pràctiques (3ed)
EBC2140505_Rehabilitació energètica d'edificis existents: criteris i bones pràctiques (4ed)
EBC1140102_Rehabilitació energètica d'edificis existents: càlculs i cas pràctic
EBC1141011_Rehabilitació energètica d'edificis existents: càlculs i cas pràctic (2 ed)