Subcategories
Certificació Energètica d'Edificis Existents
Rehabilitació energètica
Rehabilitació de l'edificació

Pàgina: ()   1  2  3  4  5  ()
Cursos 
EGI1150101_Seguretat i salut: estudi, pla i coordinació
EBC1141141_M3_SeguimentMilloresVerificacióEstalvis_PGEE_1a2aEd
EBC1140305_Postgrau Sostenibilitat i Arquitectura_PSiA_6aed_Mòdul M1
EGI1141107_Jornada sobre criteris d'accessibilitat en la rehabilitació d'habitatges
EBC1140301_Criteris d'accessibilitat per a la rehabilitació
EGI1140602 - A.I. - Curs pràctic d'utilització del software LIDER-CALENER
EOL1141101_Inscripcions a: Curs pràctic d'utilització del software LIDER-CALENER pel compliment de la HE0 i HE1 (3a edició)
EFI1140901 - A.I. – Curs pràctic d'utilització del software LIDER-CALENER pel compliment de la HE0 i HE1 (3a edició)
EGI1150303 A.I. – Cus pràctic d'utilització del software LIDER-CALENER pel compliment de la HE0 i HE1 (4a edició)
EBC1141008_Postgrau en Gestió Energètica 3a ed.
EGI1141003_Aplicació pràctica del Decret d’Habitabilitat 141/2012
EGI1140902_Tallers del Codi Tècnic- 3/5: SUA, Habitabilitat, TAAC
ETA140506 Sessió informativa entrada en vigor del nou HE
EGI1140402 M1. Model de gestió energètica d'edificis
EGI1140302_Tallers del Codi Tècnic- 1/5: SI
EBC1131112_PostgrauGestioEnergeticaEdificis_2aED.
ETA131029_Coordinador de Seguretat i Salut en execució d'obres
EBC1131008_CriterisSocioSanitarisEnArquitectura_M1 Postgrau Accessibilitat
EBC1121142_AdaptacioFuncionalHabitatge_M2PostgrauArquitGentGran
EBC1131009_Accessibilitat i Adaptació Funcional de l'Habitatge_M2 Postgrau Accessibilitat