EBC2170210 | 3 - Construcción y control de ejecución
(EBC2170210)

 Aquest curs requereix una clau d'inscripció

L'ús del BIM 4D a la planificació millora els sistemes tradicionals de planificació i de control d'execució d'obra.
 
Ara podem veure, analitzar, comunicar... la seqüencia d'activitats en temps real.  Les activitats concurrents i altres conflictes són fàcilment identificats, resolts i coordinats espaialment, integrant el BIM 4d amb els sistemes de disseny (Revit. AECOsim, Allplan, ArchiCAD...), de planificació (MS Project, Primavera...) i de pressupostos (Presto, TCQ...).
 
El pressupost d'un projecte de construcció és un dels factors més importants i de major influència sobre la viabilitat i l'elecció d'una proposta enfront d'una altre.  És important conèixer en detall la metodologia de medició per arribar a entendre com han de modelar-se els elements.
 
BIM permet a la Direcció Facultativa la digitalització de tot el procés de construcció. sincronitzant el procés del projecte i assistència tècnica a obra, amb el propi procés de construcció i control d'execiució.

Aquest curs requereix una clau d'inscripció