EBC1170612 Certificació Energètica i compliment normatiu CTE. Eines opció general HULC (2a edició)
(EBC1170612)

 Aquest curs requereix una clau d'inscripció

L’objectiu del curs és assolir de manera pràctica el coneixement i l’ús de les eines associades al procés d’avaluació de la eficiència energètica per a l’obtenció de la certificació energètica i per al compliment de la normativa vigent en el projecte arquitectònic, aprofundint en l'abast i el plantejament de l'actualització del document DB HE, analitzant les possibilitats de justificació del seu compliment per la via prestacional CTE, HE0, HE1.

Aquest curs requereix una clau d'inscripció