EBC1170604_Cursos BIM: TCQ2000 pressupostos a l'entorn BIM
(EBC1170604)

 Aquest curs requereix una clau d'inscripció

Professionals que realitzen amidaments i pressupostos en entorns de treball BIM, que precisen col·laborar amb diferents especialistes que participen en un projecte.

Aquest curs requereix una clau d'inscripció